Waterschap Rivierenland - homepage

Wat doet het waterschap

Sloot van medewerker op een sluis

Waterschap Rivierenland zorgt voor schoon water en veilige dijken in het rivierengebied.

Regel het met het waterschap

Foto van medewerker op hoofdkantoor Waterschap Rivierenland

Moet u iets afhandelen met het waterschap? Een overzicht van producten en diensten.

Bij u in de buurt

Foto van dijkversterkingswerkzaamheden

Benieuwd wat er in uw buurt speelt als het gaat om schoon water en veilige dijken? Hier maken we het zichtbaar.

Onderhoud sloten

Foto van een watergang

Eigenaar van grond die grenst aan een sloot? In sommige gevallen bent u verantwoordelijk voor het onderhoud. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd tijdens de Schouw.

Contact

Foto balie en medewerkers

Indien u direct contact wilt met één van onze medewerkers en/of een afspraak wilt maken:

Telefoonnummer: (0344) 64 90 90.
E-mail: info@wsrl.nl.

Calamiteiten, vervuiling van oppervlaktewater of ongewenste lozingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week, worden doorgegeven via telefoonnummer(0344) 64 90 90.

Uitgifte dijkpercelen

foto maaien van dijk

In 2015 geeft Waterschap Rivierenland 210 hectare dijkhellingen uit in het Rivierengebied.

De gronden zijn te gebruiken voor intensieve begrazing door schapen en/of voor het winnen van veevoer.

Vanwege procedurele fouten worden twee percelen opnieuw in procedure gebracht