In de regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas & Waal is hard gewerkt aan dé RAS, de ‘Regionale Adaptatie Strategie Rijk van Maas en Waal’! Op woensdag 12 juni wordt, onder toeziend oog van deltacommissaris Peter Glas, als één van de eerste regio’s in Nederland het RAS-manifest ondertekend.

Wat is een Regionale Klimaat Adaptatie Strategie?

Een RAS geeft aan hoe de regio op de korte en lange termijn gaat werken aan een klimaatbestendige en water robuuste inrichting. Kortom een regio die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering.

De afgelopen twee jaar heeft Waterschap Rivierenland samen met de zeven gemeenten Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen, West Maas & Waal en de provincie Gelderland hard gewerkt om een breed gedragen strategie te ontwikkelen. Een strategie waar niet alleen overheden achter staan, maar ook andere partijen die actief zijn in de regio op dit terrein ondertekenen het manifest waaronder ZLTO, Staatsbosbeheer, de gezamenlijke Nijmeegse woningcorporaties, Gelderse Natuur en Milieu Federatie, De Bastei, Spectrum Elan, GGD Gelderland-Zuid, de Klok Groep, Branchevereniging voor ondernemers in het groen, K3 Delta, Nederzand en Leisurelands.

Zes RAS-thema’s

De RAS Rijk van Maas en Waal richt zich op de zes thema’s:

  • Groenblauwe stad, groenblauwe dorpen,
  • Klaar voor de hitte,
  • Een toekomstbestendig landelijk gebied,
  • Antiverdrogingsoffensief op de stuwwallen,
  • Veilige, vitale en kwetsbare functies en
  • Co-creatie van een klimaatbestendige regio.

Deze thema’s vormen de basis voor de uitvoering van de RAS. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de gemeenten. Iedere gemeente stelt zijn eigen lokale uitvoeringsprogramma op.

Ondertekening manifest

Het manifest wordt tijdens het RAS-congres op 12 juni in Wijnbouwcentrum Groesbeek ondertekend door de verschillende partijen. Dagvoorzitter Margot Ribberink (presentator, voormalig weervrouw, ambassadeur Operatie Steenbreek en klimaatexpert), Peter Glas (deltacommissaris), Jan Willem Burgmans (Heijmans) en Rob Jaspers (de Gelderlander) geven tijdens het congres hun kijk op de regionale aanpak van een klimaatbestendige regio.

Klik hier voor de RAS Rijk van Maas & Waal

Heeft u gevonden wat u zocht?