Op dinsdag 17 mei oefent Waterschap Rivierenland een situatie van extreem weer en hoogwater op de Linge ten westen van Tiel. Dijkwachten zullen die dag de Lingedijken nauwkeurig controleren. Bij een veranderend klimaat vallen vaker hoosbuien. De Linge voert het teveel aan water af uit de Betuwe.

Tijdens de rondgang zien de dijkwachten ‘zogenaamd’ zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, zoals drijfvuil, scheuren en andere schades. Waar nodig treft het waterschap maatregelen, die ook geoefend worden vanuit de dijkpost in Tiel. De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief. Gemeenten en de hulpdiensten zijn op de hoogte.

Linge als buffer

Hoogwater op de Linge kan ontstaan bij extreem weer in de Betuwe. Ten westen van Tiel buffert de rivier water in haar stroombed tussen de Lingedijken. Peilbeheerders doseren dan zorgvuldig de afvoer van de rivier en de poldergemalen, om wateroverlast te beperken. Dat gebeurde ook afgelopen februari. In de oefening bevat het scenario extra tegenslagen in weer en techniek.

Natte velden in de Betuwe, rondom de Maurikse Wetering afgelopen februari. De wetering levert veel water via de Korne aan de Linge.

Crisisbeheersing

Door regelmatig te oefenen op noodsituaties is Waterschap Rivierenland goed voorbereid op zijn taken bij crisisbeheersing. Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt.

Duizend kilometer dijken en kades

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Het waterschap beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren, en nog eens ruim 500 kilometer polder- en zomerkades. Om in tijden van storm, hoogwater en extreme neerslag of juist droogte dijken te inspecteren, staat een dijkleger paraat van ruim 300 mensen.