Op dinsdag 18 oktober oefent Waterschap Rivierenland met de hoogwaterkering Kromme Nol in de Afgedamde Maas. Met deze schuif wordt tijdens hoogwater op de Maas de Afgedamde Maas afgesloten.

De stalen hefdeur, 52 meter breed en 9 meter hoog, zorgt er tijdens hoogwater op de Maas voor dat het waterpeil in de Afgedamde Maas niet te hoog wordt. Als bij hoogwater de Kromme Nol en de Wilhelminasluis bij Andel sluiten, vormen Altena en de Bommelerwaard één dijkring, met de Afgedamde Maas als ‘binnenwater’. In juli 2021 stond de Maas nog erg hoog, maar bereikte toen niet het sluitpeil.

Hoogwaterseizoen

Ieder jaar sluit het waterschap tweemaal de Kromme Nol ter hoogte van Wijk en Aalburg; vlak voor en vlak na het winterse hoogwaterseizoen. Tijdens de oefening bekijkt het waterschap de techniek, protocol en samenwerking met partners als Rijkswaterstaat en gemeenten.

Bekijk de bijzondere beelden van een eerdere oefening:

Stremming

Tijdens het sluiten van de hoogwaterkering Kromme Nol is het scheepvaartverkeer gestremd. Het wegverkeer over de Kromme Nol ondervindt van de oefening geen hinder.