Zaterdag 20 november a.s. oefent Waterschap Rivierenland het sluiten van de doorgang onder de spoorbrug in Mook. Daardoor is de Rijksweg N271 tussen Mook en Molenhoek in de ochtend afgesloten. De coupure sluit als de Maasdijk in Mook zou falen bij hoogwater op de Maas.

De oefening vindt plaats tussen 8.30 uur en 12.00 uur. De gemeente neemt verkeersmaatregelen. De coupure onder de spoorbrug beschermt Molenhoek en Malden tegen extreem hoogwater op de Maas. Het is de enige Limburgse coupure van Waterschap Rivierenland.

Oefening

Tijdens de oefening wordt gekeken of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking met de gemeente en de aannemer verloopt.

 

Coupures en keermuur

Coupures zijn doorgangen voor verkeer en voetgangers in waterkeringen, zoals dijken en kades. Om goed voorbereid te zijn op hoogwatersituaties oefent het waterschap jaarlijks de sluiting van een aantal van de in totaal 52 coupures/keermuren in het rivierengebied. Iedere coupure komt eens in de vijf jaar aan de beurt.

#tothier

Woon je in het rivierengebied? Dan beschermen de coupures en dijken je tegen een overstroming. Als ze dat niet deden, tot waar staat het water dan in jouw huiskamer? Ervaar het zelf, download de app en deel het met vrienden en familie! www.tothier.nu