De kennis over goed bodembeheer onder de agrariërs groeit. Veel boeren werken via de projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer aan schoon en voldoende zoetwater en doen meer kennis op over welke maatregelen effectief zijn voor hun omgeving en het eigen bedrijf. Zo werd in de projecten veel aandacht besteed aan het goed inzaaien van een vanggewas na mais, dat in 2019 verplicht werd gesteld om nitraatuitspoeling te verminderen. In 2019 zijn 68 nieuwe projecten van start gegaan. Het was het laatste formele openstellingsjaar van de POP3-regeling. Dit maakt dat de groei van nieuwe projecten iets achterblijft ten opzichte van de twee voorgaande jaren.