Op 18 en 19 november 2021 is het zes eeuwen geleden dat de Sint Elisabethsvloed plaatsvond. Een ramp van legendarische omvang, waaruit de Biesbosch ontstond. Waterschap Rivierenland staat stil bij verleden, heden en toekomst. Van legenden tot klimaatverandering.

De vloed zette de Grote Waard onder water, grofweg tussen Dordrecht en Heusden. Het leidde tot legenden als die van het kind Beatrijs, dat in een rieten mand belandde in Kinderdijk. Herstel van de waard bleek onmogelijk. Maar vanaf de hoge grond van Altena begon wel het heroveren van land op de zee. Wat daarvan nog herkenbaar is, hoe dat het landschap en ons waterschap vormde, lees je hier.

Van polderen tot ontpolderen

Op de droogvallende grond ontstond een levendige economie van baggeraars, biezen en riet. Hieruit ontstonden bedrijven die nu de Nederlandse weg- en waterbouw internationaal op de kaart zetten. Vooral in de vorige eeuw kreeg de natuur de ruimte, in 2015 bekroond met het ontpolderen van de Noordwaard.

Deze ingreep moet de druk op de dijken langs de grote rivieren helpen verminderen. Dijken zijn in die zes eeuwen enorm ontwikkeld. Maar de kern blijft: waterveiligheid. Ook in een veranderend klimaat, waarbij weersextremen toenemen en de zeespiegel stijgt. Lees alles over sterke dijken bij Waterschap Rivierenland. 

Beleef het mee!

Beleef de vloed en de ontwikkelingen in het online belevingscentrum(externe link). Waterschap Rivierenland is één van de partners.

Over water, natuur en dijken in de regio van de Drechtsteden gaat de digitale les 'De kracht van het water'.

Vanaf 18 november is in het Biesbosch Museum de expositie ‘De Kracht van het Water’(externe link) te zien over de ramp, het herstel en de toekomst van het gebied.

Nog tot ver in 2022 is rondom de Sint Elisabethsvloed veel te zien en te beleven. Bekijk hier het programma(externe link).