Het onderzoek dat Waterschap Rivierenland verricht voor de realisatie van een nieuw gemaal met bijbehorend kanaal nabij Hardinxveld, heeft veel nieuwe feiten en inzichten opgeleverd. Een nieuw gemaal naast het Kanaal van Steenenhoek blijkt een stuk complexer dan in eerste instantie voorzien. Er zijn tegenvallers door de kruisingen van het nieuwe kanaal met de snelweg A15, het treinspoor, de Parallelweg, maar ook de aanwezigheid van enkele forse kabels en leidingen. Het waterschap heeft daarom besloten om het onderzoek uit te breiden met de andere variant, enkel een nieuw groot gemaal in Groot-Ammers - Sluis, inclusief verruiming van de Ammersche boezem.