In een groot deel van de Alblasserwaard zitten de stoffen PFOA en GenX in het water en de bodem. Deze stoffen, afkomstig van een bedrijventerrein in Dordrecht, zijn via wind en regen in bodem en oppervlaktewater terechtgekomen.

Nadat in 2018 bij een RIVM-onderzoek hoge concentraties GenX waren geconstateerd in en rond enkele moestuinen en sloten in Sliedrecht en Papendrecht is het waterschap een meetprogramma voor sloten en vaarten in het westen van het beheergebied gestart. De resultaten van dit meetprogramma laten zien dat op verschillende locaties in de Alblasserwaard de concentraties van de stoffen GenX en PFOA hoger liggen dan de geldende norm voor oppervlaktewater.

Het waterschap als waterkwaliteitsbeheerder heeft het RIVM daarop verzocht om voorlopige risicogrenswaarden vast te stellen voor het eten van vis en zwemmen. Het rapport omtrent deze risicogrenswaarden is gepubliceerd op de website van het RIVM.

Op basis van deze risicogrenswaarden kan worden geconcludeerd dat er geen gezondheidsrisico’s zijn bij zwemmen in aangewezen zwemwateren (Lammetjeswiel, Put van Ottoland, Surfplas Slingeland, natuurbad De Donk). In deze zwemwateren blijven de gemeten concentraties onder de risicogrenswaarden.

Op enkele locaties rond de eerdergenoemde moestuinen in Sliedrecht en Papendrecht worden risicogrenswaarden voor het eten van vis overschreden. De risico’s zijn beperkt. Ten eerste gaat het hier niet om aangewezen viswateren. Ten tweede zou iemand voor een mogelijk gezondheidsrisico dagelijks vis moeten eten die op deze locaties is gevangen. Desondanks raadt Waterschap Rivierenland het eten van vis gevangen op deze locaties, af.

Waterschap Rivierenland staat voor een goede waterkwaliteit waar het gezond wonen, werken en recreëren is. Het waterschap vindt dan ook dat GenX, PFOA en andere PFAS-verbindingen niet in het milieu thuishoren. Vandaar dat het waterschap samen met andere overheden inspant om verdere verspreiding van deze stoffen te verminderen of te beëindigen.