De werkzaamheden voor de dijkversterking vinden vanaf april op steeds meer plekken op en rond de dijk plaats. Dit betekent ook veel meer bewegingen van vrachtwagens en andere voertuigen. Ondertussen neemt ook het (recreatieve) verkeer op de dijk toe.
Met het incidenten-registratiesysteem is te zien dat een vijfde van alle gemelde incidenten gaan over (bijna) aanrijdingen van derden.
Voor de veiligheid van iedereen is het wenselijk dat er zo min mogelijk verkeer op de dijk is. Daarom neemt de Graaf Reinaldalliantie nog meer maatregelen dan er nu al zijn. Denk hierbij aan het plaatsen van hekwerken over de weg, om een barrière aan te brengen in de doorgaande route.
Doorrijden of recreëren over de dijk is dus vanaf april tot het einde van de werkzaamheden niet meer mogelijk. De dijk is nog wel toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Ook voor hulpdiensten blijft de dijk toegankelijk.