Bent u agrariër? Dan vindt u hier belangrijke informatie als het gaat om water in het rivierengebied. Want schoon en voldoende water op de juiste momenten, is van groot belang. 

Periodiek geven we een nieuwsbrief uit. Via onderstaande button kunt u zichzelf aanmelden.

Meldt u aan voor Agrarisch Inzicht

Wet en regelgeving

Activiteitenbesluit Agrarisch

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (AB) is het besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt. In dit besluit staan algemene milieuregels die gelden voor activiteiten die boeren en tuinders op hun bedrijf kunnen uitvoeren. U kunt hierbij denken aan het opslaan van producten, het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen, het schoonmaken van machines en het huisvesten van dieren. De regels zijn onder andere bedoeld om vervuiling van water, bodem en lucht tegen te gaan. Ook zijn er normen voor geur en geluid opgenomen.

Melden

Wanneer u activiteiten die vallen onder het Activiteitenbesluit start of wijzigt, dan kunt u dit elektronisch melden via de Activiteitenbesluit Internet Module. Als de activiteit niet onder het Activiteitenbesluit valt, neem dan contact op met het waterschap.

Keur

Langs de waterkant geldt een aantal wettelijke regels waaraan iedereen zich moet houden. Deze regels staan in de Keur. Daarin wordt duidelijk wat wel en niet mag op, in of bij de waterkant.

Documenten:

Calamiteit melden

Calamiteiten, vervuiling of ongewenste lozingen melden?

Of doe uw melding via Meldpunt Water. Dan komt uw klacht automatisch bij de juiste instantie terecht.