Bent u agrariër? Dan vindt u hier belangrijke informatie als het gaat om water in het rivierengebied. Want schoon en voldoende water op de juiste momenten, is van groot belang. 

Periodiek geven we een nieuwsbrief(externe link) uit. Via onderstaande button kunt u zichzelf aanmelden.

Meldt u aan voor Agrarisch Inzicht(externe link)

Wet en regelgeving

Over het Activiteitenbesluit Agrarisch en de Keur:

 Projecten

Waterschap Rivierenland werkt in diverse projecten samen met agrariërs. We hebben immers gezamenlijke belangen en werken samen aan gemeenschappelijke opgaven. Denk bijvoorbeeld aan waterkwaliteit, onderhoud aan watergangen en een duurzame, vruchtbare bodem. Voorbeelden hiervan zijn de Delta Plan Agrarisch waterbeheer projecten. Voor meer informatie over deze projecten zie: https://agrarischwaterbeheer.nl/(externe link)

Subsidies

Regelmatig hebben we subsidies voor maatregelen die iets met water te maken hebben. Bijvoorbeeld tegen wateroverlast of om water te besparen. Kijk voor informatie hierover op: https://www.waterschaprivierenland.nl/subsidies.

Contactpersonen voor toetsen en vergunnen, handhaving, bestuur en beleid:

Calamiteit melden

Calamiteiten, vervuiling of ongewenste lozingen melden?

Of doe uw melding via Meldpunt Water(externe link). Dan komt uw klacht automatisch bij de juiste instantie terecht.

Relevante websites

Relevante websites op het gebied van wet- en regelgeving, gewasbescherming, DAW, glastuinbouw, bodem en keuring: