Zoals verwacht zijn we tijdens het ontgraven van de fundering van gemaal Tricht (de Neust) gestuit op een oude vleugelmuur van de huidige duiker. In de vleugelmuur zijn andere bakstenen van een groter formaat gebruikt dan in de huidige duiker. Dit geeft ook aan dat de twee muren niet in dezelfde periode zijn gebouwd.

Op dit moment wordt er, volgens planning, archeologisch onderzoek verricht en bekeken van welke tijd de oude vleugelmuur door de Lingedijk dateert. Bij het vrijgraven van de vleugelmuur, hopen we nog op materiaal te stuiten waar data aan gekoppeld kan worden. Door van meerdere materialen een data te hebben kunnen ze bij benadering aangeven uit welke periode de duiker is. Wordt vervolgd!

Meer informatie over het project vind je via www.wsrl.nl/deneust (externe link)