Van december 2022 tot half maart 2023 voert Waterschap Rivierenland baggerwerkzaamheden uit in de Dode Linge in Tiel. Met baggeren verwijderen we het slib op de bodem van een water. Dit maakt het water schoner en dieper. Zo kunnen we bij zware regenbuien meer water opvangen en afvoeren. Zo voorkomen we wateroverlast. Schoner water is ook goed voor het leven in en om het water.

Onderzoek

Aquon, het instituut voor wateronderzoek en advies, heeft de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie bepaald. Dit gebeurt door kleine beetjes baggerspecie uit elke water te onderzoeken. Zo weten we welke stoffen in de baggerspecie zitten. De kwaliteit bepaalt hoe de baggerspecie moet worden verwerkt.

 

PFAS

De laatste tijd is er veel aandacht voor PFAS. Dit is een verzamelnaam voor een grote groep chemische stoffen die niet voorkomen in de natuur. Bekende voorbeelden van deze stoffen zijn PFOA, PFOS en GenX. PFAS hebben handige eigenschappen: ze zijn water-, vet- en vuilafstotend. Daarom worden ze op grote schaal gebruikt in veel producten als voedselverpakkingen, kleding, anti-aanbaklagen van pannen enzovoort. PFAS kunnen een negatieve invloed hebben op milieu en gezondheid. PFAS vormt daarom een vast onderdeel van het waterbodemonderzoek. Er wordt gewerkt aan wet- en regelgeving voor deze stoffen. Meer informatie vindt u op de website van het RIVM.(externe link)

Wat gaan we doen?

We meten hoeveel bagger in het water aanwezig is. Is de bagger schoon? Dan voeren we de bagger af naar een weilanddepot met een cutterzuiger of baggerboot. We zuigen de bagger op met de baggerboot. Via een persleiding verplaatsen we de bagger naar een opslagplaats langs de Dode Linge. Daar laten we de bagger drogen.

Wat merkt u ervan?

Een aannemer voert het werk voor ons uit. De aannemer doet zijn best om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken. Overlast is helaas niet uit te sluiten. We voeren het werk bijna altijd uit vanaf de openbare weg. Is dit niet mogelijk? Dan nemen wij contact met u op.

Waar wordt gebaggerd?

Op de kaart Baggeren in Tiel staan de wateren die gebaggerd worden in kleur aangegeven .  

Meer informatie

Het waterschap of de gemeente heeft aan alle betrokken perceeleigenaren een brief gestuurd over de baggerwerkzaamheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de toezichthouder Charles Vink, via e-mail c.vink@wsrl.nl of per telefoon op (06) 29 02 55 92. Ook kunt u contact opnemen met de projectleider, Thijs Schelling. Dit kan via e-mail t.schelling@wsrl.nl of per telefoon (0344) 64 90 90.

Heeft u gevonden wat u zocht?