Van september 2022 tot april 2023 voerde Waterschap Rivierenland baggerwerkzaamheden uit in Nijmegen. Het ging hierbij om de watergangen waar het nodig was om te baggeren, ten zuiden van de A73 ter hoogte van Ewijk en Beuningen, de stadsdelen Lindenholt en Dukenburg en de watergangen ten zuiden van het stadsdeel Dukenburg tot aan Heumen.

Door middel van baggeren is het slib op de bodem van de watergangen (sloten) verwijderd 

Enkele feiten op een rij:
-    In de stadsdelen Lindenholt en Dukenburg is gezamenlijk ca. 62.000 m3 bagger afgevoerd.
-    Ruim 45.000 m3 hiervan is afgevoerd naar een verwerker in Beuningen voor hergebruik. De vervoersafstand is hierdoor minimaal.
-    Er zijn ruim 100 locaties om bagger te laden aangelegd. Hierdoor is telkens maar kort op één locatie gewerkt om de overlast te beperken.
-    Om de doorstroming te verbeteren zijn ook de duikers (de waterdoorgangen onder wegen) schoongemaakt. 

De watergangen zijn nu schoner en dieper

Hierdoor is er meer ruimte ontstaan om bij zware regenbuien het water op te vangen en af te voeren. Zo voorkomen we wateroverlast. De schonere watergangen leveren ook een positieve bijdrage aan het leven in en om het water.

Meer informatie over baggeren. Bekijk www.waterschaprivierenland.nl/baggeren