Van september 2020 tot maart 2021 baggert Waterschap Rivierenland sloten in het gebied rondom Aalst, Nederhemert, Alem en Heerewaarden.

Door te baggeren wordt het slib dat op de bodem van de sloten ligt, verwijderd. Dit maakt de sloten niet alleen schoner maar ook dieper. Daardoor ontstaat meer ruimte om zware regenbuien op te vangen en af te voeren. Zo kunnen we wateroverlast in de meeste gevallen voorkomen. De schonere watergangen leveren bovendien een positieve bijdrage aan het leven in en om het water.

Waar gaat de baggerspecie naar toe?

De baggerspecie wordt zoveel mogelijk direct naast de watergang op het land verspreid. Eigenaren van gronden naast deze watergangen hebben hiervoor een gedoog- en ontvangstplicht. Dit is geregeld in de Waterwet. Daar waar de baggerspecie niet op de kant verspreid kan worden, voeren wij de baggerspecie af naar een vergunde toepassingslocatie. 

Waar wordt gebaggerd?

Op deze kaarten is in kleur aangegeven welke watergangen worden gebaggerd en op welke manier.

  • Groen: bagger wordt op de oever verspreid.
  • Oranje, rood en zwart: bagger wordt afgevoerd.

Documenten in pdf-formaat kunt u vanaf het scherm lezen en opslaan. Gebruik hiervoor de Acrobat Reader.

Meer informatie

In juni 2020 hebben de perceeleigenaren een brief ontvangen van het waterschap over het baggerwerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Thijs Schelling. Dit kan via e-mail (t.schelling@wsrl.nl) of per telefoon op nummer (0344) 64 90 90.