Van september 2021 tot half maart 2022 voert Waterschap Rivierenland baggerwerkzaamheden uit in de Betuwe, onder andere in de omgeving van Echteld, IJzendoorn, Ochten en Medel.

Door middel van baggeren wordt het slib op de bodem van de watergangen verwijderd. Dit maakt de watergangen schoner en dieper. Hierdoor ontstaat meer ruimte om bij zware regenbuien of kwel het water op te vangen en af te voeren. Zo voorkomen we wateroverlast. De schonere watergangen leveren bovendien een positieve bijdrage aan het leven in en om het water.

Onderzoek

Het instituut voor wateronderzoek en advies Aquon bepaalt voor het begin Van de werkzaamheden de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie. Dit doen ze door kleine hoeveelheden baggerspecie uit elke watergang te onderzoeken in een laboratorium. Zo weten we welke stoffen in de baggerspecie voorkomen. Aan de hand van deze gegevens stellen we vast wat de kwaliteit van de baggerspecie is. De kwaliteit van de baggerspecie bepaalt wat we met de baggerspecie doen.

PFAS

Recent is er veel aandacht voor PFAS. Dit is een verzamelnaam voor een grote groep door de mens gemaakte chemische stoffen, die niet voorkomen in de natuur. Bekende voorbeelden van deze stoffen zijn PFOA, PFOS en GenX. PFAS hebben allerlei handige eigenschappen: ze zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend. Daarom worden ze op grote schaal gebruikt in talloze alledaagse producten als voedselverpakkingen, textiel, anti-aanbaklagen van pannen etc. Ze worden gebruikt in vele industriële toepassingen en processen. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. PFAS vormt daarom inmiddels een vast onderdeel van het waterbodemonderzoek.

Het Tijdelijk Handelingskader PFAS van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)(externe link) geeft toepassingsnormen voor het uitstorten van baggerspecie op land. Bij het vaststellen van deze normen is rekening gehouden met de bescherming van mens en milieu. Uit metingen die het waterschap uitvoert, blijkt dat de concentraties PFAS in het rivierengebied meestal niet boven deze normen uitkomen. Is dat wel het geval? Dan wordt de bagger door het waterschap afgevoerd. Wet- en regelgeving met betrekking tot PFAS is nog volop in ontwikkeling. Meer informatie vindt u op de website van het RIVM.(externe link)

Afzet van de baggerspecie

Voor de baggerspecie in dit gebied is vastgesteld dat de kwaliteit schoon is, op een enkele watergang na. 

Afhankelijk van de kwaliteit en de mogelijkheden ter plaatse, is er een aantal afzetmogelijkheden voor de baggerspecie:

 • Een hydraulische graafmachine verspreidt de bagger op de kant
  Verspreiden op de kant: Dit is de eerste keuze. Watergangen worden gebaggerd met een hydraulische graafmachine. De graafmachine verspreidt de baggerspecie direct op de gronden naast de watergang.  Eigenaren van gronden naast deze watergangen hebben hiervoor een gedoog- en ontvangstplicht, dit is geregeld in de Waterwet(externe link).
   
 • Weilanddepot: een aantal van de watergangen is vrij breed. Hier komt relatief veel baggerspecie uit vrij. Deze watergangen worden gebaggerd met een zogenaamde snijkopzuiger. Dit is een vaartuig dat de baggerspecie onder water loswoelten opzuigt.
  Baggerdepot op een weiland
  De baggerspecie wordt via een buizenstelsel afgevoerd naar een baggerdepot. Dit baggerdepot ligt aan het meest oostelijke puntje van de Saneringsweg te Echteld. De gronden waarop deze weilanddepots worden aangelegd, zijn het waterschap op vrijwillige basis aangeboden. De baggerspecie in dit depot verandert door indrogen in grond. Deze grond wordt ter plaatse verwerkt voor perceelsverbetering.  Na ontmanteling van het depot wordt de grond waarop het depot lag, weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Een jaar na aanleg kan het perceel weer worden gebruik als weiland.
   
 • Afvoeren van baggerspecie met een vrachtwagen
  Afvoeren ruimtelijk niet verspreidbare baggerspecie: is de baggerspecie op basis van de kwaliteit wel verspreidbaar, maar is er onvoldoende ruimte, bijvoorbeeld omdat er woningen in de weg staan? Dan spreken we van Ruimtelijk-Niet-Verspreidbare (RNV) baggerspecie. Deze baggerspecie wordt met vrachtauto’s of tractoren naar een weilanddepot gebracht.
   
 • Afvoeren kwalitatief niet-verspreidbare baggerspecie: is de baggerspecie kwalitatief niet verspreidbaar? Dan mag deze niet verspreid worden op de gronden naast de te baggeren watergangen of naar een weilanddepot gebracht worden. De baggerspecie wordt afgevoerd naar een verwerker.

Waar wordt gebaggerd?

Op deze kaart is in kleur aangegeven welke watergangen op welke manier gebaggerd worden. Ook is op de kaart de locatie van het weilanddepot aangegeven. 

Documenten in pdf-formaat kunt u vanaf het scherm lezen en opslaan. Gebruik hiervoor de Acrobat Reader (externe link)(gratis te downloaden).

Weilanddepots/baggerdepots

Op onze pagina weilanddepots vindt u meer informatie over wat een weilanddepot precies is.

Meer informatie

In juli ontvangen alle betrokken perceeleigenaren een brief van het waterschap en de gemeente over de baggerwerkzaamheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de toezichthouder Jaap van Elzelingen, via e-mail j.van.elzelingen@wsrl.nl  of op telefoonnummer (06) 22 45 12 23. Ook kunt u contact opnemen met de projectleider, Nico Maat. Dit kan via e-mail n.maat@wsrl.nl of op telefoonnummer (0344) 64 92 53.

Heeft u gevonden wat u zocht?