Van september 2021 tot half maart 2022 voert Waterschap Rivierenland baggerwerkzaamheden uit in de Betuwe, onder andere in de omgeving van Randwijk en Heteren. 

Door middel van baggeren wordt het slib op de bodem van de watergangen verwijderd. Dit maakt de watergangen behalve schoner ook dieper. Hierdoor ontstaat meer ruimte om bij zware regenbuien het water op te vangen en af te voeren en zo voorkomen we wateroverlast. De schonere watergangen leveren bovendien een positieve bijdrage aan het leven in en om het water.

Onderzoek

Voorafgaand aan de werkzaamheden is de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie bepaald door het instituut voor wateronderzoek en advies Aquon. Dit gebeurt door kleine hoeveelheden baggerspecie uit elke watergang te onderzoeken in een laboratorium. Hieruit blijkt welke stoffen in de baggerspecie voorkomen. Vervolgens stellen we vast met deze gegevens wat de kwaliteit van de baggerspecie is. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, zijn er diverse wettelijke mogelijkheden voor verwerking van de baggerspecie.

PFAS

Recent is er veel aandacht voor PFAS. Dit is een verzamelnaam voor een grote groep door de mens gemaakte chemische stoffen, welke niet voorkomen in de natuur. Bekende voorbeelden van deze stoffen zijn PFOA, PFOS en GenX. PFAS hebben allerlei handige eigenschappen: ze zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend. Daarom worden ze op grote schaal gebruikt in talloze alledaagse producten als voedselverpakkingen, textiel, anti-aanbaklagen van pannen etc. en worden ze gebruikt in vele industriële toepassingen en processen. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. PFAS vormt daarom inmiddels een vast onderdeel van het waterbodemonderzoek. Wet- en regelgeving met betrekking tot deze stoffen is nog volop in ontwikkeling. Meer informatie vindt u op de website van het RIVM.(externe link)

Afzet van de baggerspecie

Voor de baggerspecie in dit gebied is vastgesteld dat de kwaliteit relatief schoon is. In beginsel is de kwaliteit van de baggerspecie te verdelen in “verspreidbaar” (V) en “niet verspreidbaar” (NV).

Afhankelijk van de kwaliteit en de mogelijkheden ter plaatse, is er een aantal afzetmogelijkheden voor de baggerspecie:

 • Een hydraulische graafmachine verspreidt de bagger op de kant
  Verspreiden op de kant: dit is de eerste keuze. Watergangen worden gebaggerd met een hydraulische graafmachine. De graafmachine verspreidt de baggerspecie direct op de gronden naast de watergang. Eigenaren van gronden naast deze watergangen hebben hiervoor een gedoog- en ontvangstplicht, dit is geregeld in de Waterwet(externe link).
   
 • Weilanddepot: een aantal van de watergangen is vrij breed. Hier komt relatief veel baggerspecie uit vrij. Deze watergangen worden gebaggerd met een zogenaamde snijkopzuiger. Dit is een vaartuig dat de baggerspecie onder water loswoelt en opzuigt.
  Baggerdepot op een weiland
  De baggerspecie wordt via een buizenstelsel afgevoerd naar een drietal baggerdepots die binnen het projectgebied liggen. De gronden waarop deze weilanddepots worden aangelegd, zijn het waterschap op vrijwillige basis aangeboden. De baggerspecie in deze depots veranderen door indrogen in grond. Deze grond wordt ter plaatse verwerkt voor perceelsverbetering. Na ontmanteling van het depot wordt de grond waarop het depot lag, weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat. 
   
 • Afvoeren van baggerspecie met een vrachtwagen
  Afvoeren ruimtelijk niet verspreidbare baggerspecie: is de baggerspecie op basis van de kwaliteit wel verspreidbaar, maar is er onvoldoende ruimte, bijvoorbeeld omdat er woningen in de weg staan? Dan spreken we van Ruimtelijk-Niet-Verspreidbare (RNV) baggerspecie. Deze baggerspecie wordt met vrachtauto’s of tractoren naar een weilanddepot gebracht.
   
 • Afvoeren kwalitatief niet-verspreidbare baggerspecie: is de baggerspecie kwalitatief niet verspreidbaar? Dan mag deze niet verspreid worden op de gronden naast de te baggeren watergangen of naar een weilanddepot gebracht worden. De baggerspecie wordt afgevoerd naar een verwerker.

Waar wordt gebaggerd?

Op de kaarten van Randwijk en Heteren is in kleur aangegeven welke watergangen op welke manier gebaggerd worden. Ook is op de kaart de locatie van het weilanddepot aangegeven. 

Documenten in pdf-formaat kunt u vanaf het scherm lezen en opslaan. Gebruik hiervoor de Acrobat Reader (externe link)(gratis te downloaden).

Weilanddepots/baggerdepots

Op onze pagina Baggeren vindt u algemene informatie over wat een weilanddepot precies is.

Meer informatie

In juli ontvangen alle betrokken perceeleigenaren een brief van het waterschap en de gemeente over de baggerwerkzaamheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de toezichthouder Charles Vink, via e-mail c.vink@wsrl.nl  of op telefoonnummer (06) 29 02 55 92. Ook kunt u contact opnemen met de projectleider, Thijs Schelling. Dit kan via e-mail t.schelling@wsrl.nl of op telefoonnummer (0344) 64 90 90.

Heeft u gevonden wat u zocht?