Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op vrijdag 29 november de begroting 2020 definitief vastgesteld.