Op grond van artikel 17 van de Waterschapswet maakt de voorzitter van het Algemeen Bestuur bekend dat tussentijdse vacature van het Algemeen Bestuur ontstaat per 7 oktober 2022. 

De te benoemen kandidaat is 

mijnheer M.A. Mortier uit Nederhemert-Zuid van de lijst Natuurterreinbeheerders.

Van deze benoeming is onverwijld melding gedaan aan (de voorzitter van) het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rivierenland.

Tiel, 13 september 2022
De voorzitter van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland,

Prof. dr. J.C. Verdaas