Op grond van artikel W7 lid 1 van de Kieswet maakt de voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Rivierenland bekend dat in tussentijdse vacatures van het Algemeen Bestuur die ontstaan per 26 november 2021, worden benoemd de eerstvolgende op de kandidatenlijst van de lijst waartoe het vertrekkende lid van het Algemeen Bestuur behoort en waarvan de volgorde van de kandidaten is vastgesteld bij proces-verbaal van 25 maart 2019.

De te benoemen kandidaten zijn 

de heer H.J. Diependaal te Zaltbommel van de lijst Partij van de Arbeid;

de heer A. van den Herik te Sliedrecht van de lijst CDA.

Van deze benoeming is onverwijld melding gedaan aan (de voorzitter van) het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rivierenland.

Tiel, 18 november 2021
De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Rivierenland,

Prof. dr. J.C. Verdaas