Op grond van artikel W7 lid 1 van de Kieswet maakt de voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Rivierenland bekend dat in een tussentijdse vacature van het Algemeen Bestuur die ontstaat per 25 september 2020, wordt benoemd de eerstvolgende op de kandidatenlijst van de lijst waartoe het vertrekkende lid van het Algemeen Bestuur behoort en waarvan de volgorde van de kandidaten is vastgesteld bij proces-verbaal van 25 maart 2019.

De te benoemen kandidaat is de heer H.P. Drost te Ochten van de lijst ChristenUnie.

Van deze benoeming is onverwijld melding gedaan aan (de voorzitter van) het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rivierenland.

Tiel, 6 juli 2020
De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Rivierenland,

Prof. dr. J.C. Verdaas