De waterstanden in de sloten van de gemeente Berg en Dal en delen van de gemeentes Wijchen en Heumen dalen de laatste dagen sneller dan verwacht. Daarom stelt Waterschap Rivierenland in die gebieden een beregeningsverbod met oppervlaktewater voor de hele dag in (24/7). Dit verbod gaat in op 12 augustus 2022 om 00.00 uur.

Dit is in deze gemeentes een uitbreiding van het huidige beregeningsverbod

In de gemeente Berg en Dal en delen van gemeentes Wijchen en Heumen mag er dus dag en nacht niet meer worden beregend met oppervlaktewater.

Hiermee proberen we droogvallende sloten te voorkomen

In deze gebieden kan het waterschap geen water aanvoeren. En ze liggen hoger dan de meeste delen van het rivierengebied.

Wel toegestaan: druppelbevloeiing en koeling van stallen

Druppelbevloeiing van gewassen mag wel, omdat daarvoor veel minder water nodig is. Gebruik van water dat nodig is voor het welzijn van dieren, bijvoorbeeld voor het koelen van daken van stallen, is ook mogelijk.

Het huidige beregeningsverbod voor enkele andere gemeentes in het rivierengebied blijft van kracht

In Culemborg, Buren, West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe en Lingewaard en delen van de gemeentes Gorinchem, Arnhem en Nijmegen mag tussen 7.00 en 19.00 uur niet met oppervlaktewater beregend worden. Voor de appelteelt geldt in deze gemeentes een uitzondering tussen 13.30 en 17.30 uur.

kaartje met gebieden met beregeningsverbod