Vanwege de aanhoudende droogte en warmte heeft Waterschap Rivierenland een beregeningsverbod met oppervlaktewater (water in bijvoorbeeld sloten en plassen) ingesteld. Dit verbod geldt vanaf woensdag 10 augustus 2022 tussen 7.00 en 19.00 uur in de gemeentes: Culemborg, Buren, West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Lingewaard, Berg en Dal. En in delen van de gemeentes Gorinchem, Arnhem, Nijmegen, Wijchen en Heumen (zie kaartje).

We gebruiken het beschikbare water zo efficiënt mogelijk

Door niet meer midden op de dag te beregenen verliezen we minder water door verdamping. Hiermee proberen we te voorkomen dat er watertekorten ontstaan in de kleinere vertakkingen van het watersysteem. Ook zijn we beter in staat om de sloten en vaarten steeds weer zo goed mogelijk gevuld te krijgen.

We maken een uitzondering voor het beregenen van appels

Appels zijn zeer gevoelig voor extreme hitte. De appelboomgaarden in de gemeentes Culemborg, Buren, West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe en Lingewaard mogen overdag tussen 13:30 en 17:30 uur wel beregend worden. Dit geldt ook voor de appelboomgaarden in delen van de gemeentes Gorinchem, Arnhem en Nijmegen. Dit is mogelijk, zolang het waterpeil in de sloten dit toelaat.

Ook toegestaan: druppelbevloeiing en koeling van stallen

Druppelbevloeiing van gewassen mag wel, omdat daarbij nauwelijks verdamping optreedt. Gebruik van water dat nodig is voor het welzijn van dieren, bijvoorbeeld voor het koelen van daken van stallen, is ook mogelijk.

Om meer water aan te voeren vanuit de grote rivieren neemt het waterschap maatregelen bij gemalen en zet extra pompen in. We roepen iedereen op om zuinig om te gaan met water. Voor meer informatie: bekijk ons blog Hitte en droogte in het rivierengebied.