Overeenkomst met afspraken tussen gemeente Molenwaard, molenbewoners
Overwaard, SWEK en WSRL

Ingestemd wordt met de ondertekening van de afspraken tussen de molenbewoners
Kinderdijk, de gemeente Molenwaard, de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en
WSRL; heemraad Bassa krijgt mandaat voor de ondertekening namens WSRL van deze
overeenkomst.

Strategische communicatie

Besloten wordt om het voorstel en de bijlagen  aan de commissie Middelen voor
te leggen als basis voor een met deze commissie te houden discussie.

Nota Governance Verbonden Partijen

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 september 2017 worden voorgesteld:

-              De Nota Governance Verbonden Partijen vast te stellen;

-              De Nota Verbonden Partijen, zoals vastgesteld door het AB op
15 februari 2013, in te trekken.

Aanvullende kredietaanvraag dijkversterkingsproject Hagestein –
Opheusden

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 september 2017 worden voorgesteld een
aanvullend bruto uitvoeringskrediet van afgerond  € 22.300.000,-- (excl. BTW)
(netto € 200.000,--) beschikbaar te stellen voor het dijkversterkingsproject
Hagestein – Opheusden in het kader van Ruimte voor de Rivier.