Binnenkort is bekend waar Waterschap Rivierenland in de Alblasserwaard een nieuw boezemgemaal gaat bouwen. Op 27 november 2020 neemt het Algemeen Bestuur een besluit waar het nieuwe gemaal in de toekomst gaat komen.

Er zijn drie kansrijke alternatieven die allemaal tot op detailniveau zijn onderzocht: Hardinxveld-Giessendam, Groot-Ammers Sluis en Groot-Ammers West/Opperstok. Het bestuur beslist of de locatie van Hardinxveld wordt aangehouden zoals in juni 2019 was besloten of dat er voor Groot-Ammers Sluis of Groot-Ammers West wordt gekozen. Het besluit zal vervolgens, samen met de milieueffectrapportage, begin 2021 ter inzage worden gelegd. Hierop is inspraak mogelijk.

Openbare Commissievergadering op 9 november 2020

Voorafgaand aan het AB-besluit is er op 9 november 2020 een gecombineerde Commissie- vergadering Watersysteem en Waterveiligheid. Tijdens deze vergadering wordt het onderwerp nieuwe boezembemaling besproken. Beide bestuurlijke vergaderingen zijn openbaar en kunnen online worden gevolgd. Ook de ingediende vergaderstukken zijn openbaar. Voor deelname en/of meer informatie, ga naar https://rivierenland.notubiz.nl/

Doel van de watersysteemmaatregelen

Door een nieuw boezemgemaal te realiseren in de Alblasserwaard, hoeft niet al het water in het gebied te worden afgevoerd via Kinderdijk. Deze afvoer verloopt moeizaam door de grote afstand die het water af moet leggen, de westelijke tegenwind en de smalle delen in de boezem. Het nieuwe boezemgemaal is onderdeel van het Gebiedsprogramma A5H. Dit programma bevat alle maatregelen die ervoor gaan zorgen dat er in het gebied een robuust en klimaatbestendig watersysteem ontstaat. Bekijk de animatie voor een uitleg van alle maatregelen die het waterschap gaat nemen: https://youtu.be/bhudSOq-ynA