In de Buiten-Giessen hebben we de exotische plant Cabomba (Waterwaaier) gesignaleerd. Deze plant komt van oorsprong niet voor in Nederland. Hij groeit heel snel. Dat is slecht voor de doorstroom van het water en het waterleven. Bovendien is hij bij woekeren hinderlijk voor het vaarverkeer. Daarom wordt deze plant verwijderd. Dit gebeurt van 13 september tot en met 1 oktober. De Kuiper Groep voert het werk uit.

Hinder voor pleziervaart

Door dit werk kan er niet of nauwelijks pleziervaart plaatsvinden op werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur. De meeste hinder ontstaat achter de Venusstraat in Hardinxveld-Giessendam, zie afbeelding.

Kaartje van de situatie achter de Venusstraat in Hardinxveld-Giessendam

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u mailen met de uitvoerders Arjen Hoogendoorn of Richard Velis (a.hoogendoorn@dekuipergroep.nl / r.velis@dekuipergroep.nl) of opzichter Stijn Verhulst van Waterschap Rivierenland (s.verhulst@wsrl.nl).