© Tim Faasen (www.wildphoto.nl)

Waterschap Rivierenland volgt vanaf dit jaar vijf jaar lang de bijen op 40 plekken. Het waterschap onderzoekt wat de invloed van gefaseerd beheer is op de bijen op rivierdijken.

Wilde bijen vormen een goede graadmeter
Nederland kent zo'n 370 inheemse soorten wilde bijen. Deze bijen vormen een goede graadmeter om de veranderingen in biodiversiteit in kaart te brengen. Zo kan het waterschap zien of het aangepast beheer van de dijken tot meer biodiversiteit leidt. 

In 2021 zijn er al zo'n 100 bijensoorten gezien
Meer dan 20 soorten gaan al jaren sterk achteruit. En staan op de Rode Lijst. Op de Rode Lijst staan flink wat soorten die in Nederland vaak op rivierdijken voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn de wikkebij en de knautiabij. We zagen in ons onderzoek gelukkig nog veel zeldzamere soorten, zoals de driedoornige metselbij, de boshommel, de Texelse zandbij en de knautiawespbij. Dit zijn onverwachte vondsten die hoop geven voor de toekomst.

Zal het aantal zeldzame soorten bijen op de dijk groeien?
En draagt gefaseerd beheer eraan bij dat de soorten die op de Rode Lijst staan in aantal groeien? Dit zal de komende jaren blijken. Hopelijk gaan een paar zeldzame soorten tot de vaste dijkbewoners horen!

Meer informatie over gefaseerd beheer is te vinden op de volgende pagina's: