Bloemen en insecten worden op de Wakkere Dijk bij Munnikenland in de watten gelegd. Agrarisch Natuurvereniging De Capreton beheert het dijktalud. Nu staat er ook een groot bijenhotel. Onze dijken worden steeds bloemrijker!