Om de Maasdijk bij Hedel te beschermen tegen nieuwe schade door bevers, is over een lengte van 282 meter een nieuw antigraafgaas geplaatst. In april legde Waterschap Rivierenland hier een bevergang open van bijna twintig meter, de grootste ooit in het rivierengebied.

Het gaas is de eerste toepassing op deze schaal van een innovatie van Dike Protection System (DPS). Om de impact op de omgeving te beperken, drukt een trilblok het gaas tussen twee metalen platen de grond in. De platen komen er weer uit, het gaas blijft achter. Het gaas gaat tot vier meter diep en is bestand tegen graverij door bevers. De maatregel kost 60.000 euro.

Veilig bij hoogwater

“Het is nodig”, zegt Tom Veenhoff, dijkbeheerder in de Bommelerwaard. “De bever bleef hier nieuwe gangen graven. Daarmee ondermijnt hij de dijk die ons beschermt bij hoogwater.” In april bleken de bevers gangen te hebben gegraven over een lengte van twintig meter, en ruim drie meter de dijk in. Bij hoogwater kan dat leiden tot falen van de dijk. Afgelopen zomer nog reikte de Maas tot recordhoogte en stelde het waterschap dijkbewaking in op de Maasdijken.

Dammen en holen

De bever doet het goed in het rivierengebied. De beschermde diersoort vormt de kroon op natuur en ecologie in Nederland. Maar holen in dijken en dammen in sloten kunnen leiden tot schade en risico’s. Om daar op een goede manier mee om te gaan, hanteert Waterschap Rivierenland het beverprotocol.