Door de vele regen is het rivierengebied drijfnat. Om wateroverlast te beperken, draaien onze gemalen volop. Ook nemen we als waterschap extra maatregelen. 

Einde blog: Linge daalt, extra pompen niet meer nodig

17 januari, 12.30 uur

De Beneden-Linge en het Merwedekanaal dalen richting het normale waterpeil. De Gorinchemse Kanaalsluis ging vanochtend weer helemaal open, de Arkelse Damsluis zal naar verwachting woensdag open gaan. Vanwege de stroming op de Linge is scheepvaartverkeer op dit moment nog gestremd. Bij de Voorvliet in Geldermalsen worden de laatste extra pompen opgeruimd. 

In de komende droge dagen verwachten we overal weer normale peilen te bereiken. In het rivierengebied is de bodem overal nat en verzadigd. Waterbergingen stromen langzaam leeg, klaar voor een volgende hoosbui.

Dit is de laatste update van dit blog.

16 januari, 12.00 uur

Linge stabiel, blijft hoog door regen

De Linge bij Geldermalsen en Leerdam zal geen kritieke peilen meer bereiken. De vrij droge dag gisteren hielp ons om veel water weg te pompen. De ruimte die ontstaat, is nodig om nieuwe regen en water uit de polders op te vangen en af te voeren. De Dam in Arkel blijft dicht, we knijpen nog steeds de Gorinchemse Kanaalsluis om het Merwedekanaal te ontzien.

In andere delen van het rivierengebied blijft het nat, maar beheersbaar

We proberen het water zo goed mogelijk te verdelen en af te voeren, om wateroverlast te vermijden. Pompen blijven paraat. Waar dat kan, halen we slangen van de dijkwegen. Bij de Voorvliet in Geldermalsen is de weg nog versperd.

Grote rivieren stijgen, kwel neemt toe

Op de Maas, Waal, Nederrijn en Lek komt deze week een golfje voorbij. De hogere rivieren zorgen voor kwel. Ook dit water voeren we zo veel mogelijk af.

15 januari 17:30 uur

Hoeveelheid water in het rivierengebied blijft stabiel

De hoeveelheid water in het rivierengebied is nog altijd aan het stabiliseren. Er is weinig veranderd ten opzichte van onze update van 12:00 uur.

Hier een impressie van het water in het rivierengebied. En hoe wij als waterschap werken om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

15 januari 12:00 uur

Vandaag is het droog. We hebben volop water uit het rivierengebied af kunnen voeren.

De afgelopen nacht heeft het niet geregend. Ook vandaag verwachten we weinig regen. We hebben volop water uit het rivierengebied af kunnen voeren. We merken dat de hoeveelheid water in het gebied aan het stabiliseren is. We blijven volop pompen zodat er zo min mogelijk wateroverlast ontstaat. Dit is goed nieuws, vooral voor de belangrijkste knelpunten bij Leerdam, Geldermalsen en Goudriaan. We verwachten dat de waterstand niet meer zo hoog zal worden dat het ernstige problemen oplevert. Ook het water op de Linge is iets gezakt.

We proberen het water zo goed mogelijk te verdelen en zo snel mogelijk af te voeren

Inwoners van het rivierengebied kunnen dus zien dat het water op plekken stijgt of daalt. Dat doen we om overlast op kritische punten te voorkomen. Zo is het bijvoorbeeld nog altijd nodig om het Merwedekanaal te ontzien. Daarom knijpen we nog altijd de afvoer bij de Gorinchemse Kanaalsluis. En we hebben de Arkelse Damsluis nog altijd dicht staan. Kortom: het blijft balanceren met de waterpeilen. En we blijven het water volop afvoeren, net als de afgelopen dagen.

Trend geldermalsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De komende week blijft nog nat

Na de redelijk droge zondag, gaat het de komende week weer regenen. Ook deze regen moeten we zo goed mogelijk verdelen en afvoeren. De komende dagen zullen we daarom nog volop blijven pompen.

Daarnaast zien we dat het water op de grote rivieren (Rijn/Waal/Maas) gaat stijgen

Uiterwaarden van deze rivieren zullen volstromen. We verwachten dat het water op sommige plekken tegen de dijken aan zal staan. Dat is prima, want daar zijn de uiterwaarden en de dijken voor. Het hoge water zal ook zorgen voor kwel. Ook dit water zullen we zo veel mogelijk moeten afvoeren. De regen en het kwelwater is wel goed geweest voor het grondwater.

Veelgestelde vragen 15 januari

(Scroll naar beneden voor de vragen van 13 en 14 januari)

Waarom houden we het water niet vast voor de volgende droge zomer?

We hebben de afgelopen jaren al verschillende waterbergingen gemaakt. Deze zitten nu vol. Er zit een grens aan hoeveel water we kunnen vasthouden. Om een droge zomer door te komen, zouden we gigantisch veel water vast moeten houden. Meer dan mogelijk is. Als waterschap werken we er hard aan om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. Bijvoorbeeld door meer waterbergingen aan te leggen. Dit doen we samen met veel verschillende partijen.  Meer hierover op onze pagina over het klimaat.

Ook ons watersysteem (de sloten, beken en vaarten) kan water vast houden. Maar ook dit systeem is nu vol. We moeten nu water afvoeren omdat er nog meer neerslag kan vallen. Zo voorkomen we wateroverlast zoveel mogelijk.

Minder regen gevallen dan voorspeld. We blijven het water afvoeren.

14 januari, 17:00 uur

Er is vandaag minder regen gevallen dan voorspeld. Morgen verwachten we dat het droger wordt dan vandaag. We blijven vanavond en morgen het water afvoeren. Onze gemalen blijven op volle toeren draaien. Dat geldt ook voor de extra pompen die we op knelpunten hebben neergezet.

Om wateroverlast rond het Merwedekanaal te voorkomen, maken we nog altijd gebruik van de Linge als buffer. We knijpen daarvoor de afvoer bij de Gorinchemse Kanaalsluis. En we hebben de Arkelse Damsluis nog altijd dicht staan. Het waterpeil van de Beneden-Linge stijgt nog altijd langzaam, met ongeveer een halve centimeter per uur.

In de Alblasserwaard blijft het nat. De sloten, vaarten en boezems staan vol water. Ook hier pompen we het water nog altijd zoveel mogelijk weg.

Kaartje rivierengebied met Linge

Veelgestelde vragen 14 januari

(Scroll helemaal naar beneden voor de vragen van 13 januari)

In augustus was er nog een beregeningsverbod, kan dit water niet helpen in een droge zomer?

Nee helaas. Dit water moeten we nu opvangen en afvoeren, want er kan deze winter nog een paar keer zo’n bui vallen. Pas in de overgang naar het groeiseizoen kunnen we water vast gaan houden, afhankelijk van de weersomstandigheden van dat moment.

En wat doen jullie er aan om dit wel zoveel mogelijk te doen? Opvangbekkens, opslag maken van water met boerenpartijen?

We hebben de afgelopen jaren al verschillende 'waterbergingen' gemaakt. En ook wij zien natuurlijk de gevolgen van klimaatverandering en heftigere piekbuien. Als waterschap werken we er hard aan om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. Dit doen we samen met veel verschillende partijen. Meer lees je op https://www.waterschaprivierenland.nl/klimaat

Er zijn de laatste jaren veel sloten gedempt. Is deze wateroverlast een gevolg hiervan?

Als we een sloot dempen dan verbreden we op een andere plaats de watergang of leggen we een nieuwe aan.

Werkt onze IBA (Individuele Behandeling Afvalwatersystemen) nog wel?

In de meeste delen van het gebied zijn de IBA's nog gewoon in werking. Waar veel wateroverlast is kan een IBA ook tijdelijk overlast geven. Gebruik de IBA (bijvoorbeeld doorspoelen) dan beperkt.

Wateroverlast – overzicht van het Rivierengebied

14 januari 12:30uur

Door de overvloedige regen van de afgelopen tijd is er ook vandaag nog wateroverlast in het westen van het rivierengebied. Dit leidt lokaal tot water op straten en velden. Onze gemalen draaien op volle toeren en op knelpunten hebben we extra pompen neergezet. Deze vorm van wateroverlast door extreem weer kunnen we niet overal voorkomen.

Lokaal zien we wateroverlast in kelders, schuren en woningen

Bij een aantal locaties langs de Linge zien we knelpunten. Vooral aan de Wilna in Leerdam en Achter ’t Veer in Geldermalsen (bij de Albert Heijn). De gemeente heeft inmiddels contact opgenomen met bewoners aan de Wilna in Leerdam. In Geldermalsen heeft de gemeente waarschuwingsborden geplaatst.

De Linge stijgt op dit moment langzaam

Het is wel weer begonnen met regenen. Dat betekent dat er meer water de Linge instroomt vanuit de polders. Waar mogelijk bufferen we in het oosten van het rivierengebied water. Dit zorgt ervoor dat er vanaf dat gebied zo min mogelijk water naar het westen stroomt. Het Merwedekanaal daalt nog niet. Om wateroverlast daar te voorkomen, maken we gebruik van de Linge als buffer. We knijpen daarvoor de afvoer bij de Gorinchemse Kanaalsluis. En we hebben de Arkelse Damsluis nog altijd dicht staan. Dit zorgt er wel voor dat het waterpeil van de Beneden-Linge langzaam stijgt. Het gaat langzaam, met ongeveer een halve centimeter per uur. De uiterwaarden van de Linge beginnen vol te lopen.

De waterhoogte van de Linge

Molenaars bieden ons aan om te helpen met bemalen

We vinden het goed dat de omgeving meedenkt over het voorkomen van wateroverlast. Maar in deze uitzonderlijke situatie moet bemalen altijd in overleg gaan met het waterschap. Het water kan namelijk op andere plekken wellicht voor overlast zorgen. Bemalen kan dus niet altijd.

Linge stabiliseert, maar nieuwe regen op komst

14 januari, 07.00 uur

In de afgelopen droge nacht stabiliseerde het peil op de Beneden-Linge. Vanochtend wordt nieuwe regen verwacht, waardoor het peil opnieuw zal stijgen. Hoe snel en hoe veel regen valt, bepaalt hoe snel het peil stijgt.

In andere gebieden daalden de peilen vannacht. Vooral in de lage delen van de Tielerwaard, Vijfheerenlanden en Altena komen hogere peilen nog voor.

In Geldermalsen stabiliseert het peil in de Linge rond 1,60m +NAP. Bij nieuwe regen zal het peil verder stijgen.
Bij Leerdam stabiliseert het peil in de Linge rond 1,40m +NAP. Bij nieuwe regen zal het peil verder stijgen.

Beneden-Linge stijgt vannacht langzaam door, zaterdag nieuwe regen

13 januari, 20.00 uur

Nu de Linge gedoseerd water afvoert, stijgt het peil nog langzaam, met ongeveer een centimeter per uur. Vannacht wordt geen neerslag van betekenis verwacht. Kritieke peilen worden vannacht niet verwacht. Elders langs de Linge vult de rivier de uiterwaarden. Zaterdag volgt nieuwe neerslag en kan het peil sneller stijgen naar kritieke waarden.

Bij Geldermalsen stabiliseert nu het peil in de Linge, onder het punt waar wateroverlast zou ontstaan Achter 't Veer.
Bij Leerdam stijgt het peil in de Linge nu nog langzaam, ongeveer een centimeter per uur. Het punt waarbij wateroverlast kan ontstaan bij de Wilna, is nog niet bereikt.

Wateroverlast neemt toe langs de Linge

13 januari, 16.00 uur

Door de overvloedige regen van de afgelopen tijd is er wateroverlast ontstaan in het westen van het rivierengebied, ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal tot de Diefdijk. Zaterdag zal er meer regen vallen. We verwachten dat de wateroverlast verder toe zal nemen.

Waterschap Rivierenland treft volop maatregelen: alle gemalen draaien op volle toeren, extra pompen draaien mee op knelpunten. Om wateroverlast op het Merwedekanaal en in Gorinchem te vermijden, doseren we zoveel mogelijk de waterafvoer van en naar de Linge.

De waterpeilen in de polders en in de Linge staan erg hoog. De wateroverlast zal zich niet alleen in het landelijk gebied voordoen. Ook lokaal in stedelijk gebied kunnen kelders, schuren en woningen met wateroverlast te maken krijgen. Vooral aan de Wilna in Leerdam en Achter ’t Veer in Geldermalsen (bij de Albert Heijn).

Gebruikers en eigenaren van bezittingen in de uiterwaarden van de Linge (ten westen van Buren) moeten er rekening mee houden dat hun terrein overstroomt. 

Ons advies is om op deze locaties bezittingen zoveel mogelijk in veiligheid te brengen/hoog te zetten.

Linge buffert water

13 januari, 12.00u

Door regen en kwel in de Betuwe en Vijfheerenlanden komt er veel water in de Linge. Als we daar niets aan doen, stroomt dit water in een grote golf door Gorinchem en het Merwedekanaal. Hierdoor kan het Merwedekanaal overstromen. Om dit te voorkomen, is donderdag al de Damsluis bij Arkel gesloten. Ook knijpen we de afvoer bij de Gorinchemse Kanaalsluis. Dit doen we door de sluisdeuren iets dicht te zetten. Zo stroomt er minder water naar Gorinchem en het Merwedekanaal. Op de Linge stijgt de waterstand. De uiterwaarden langs de Linge zullen overstromen. We raden eigenaren aan hiermee rekening te houden.

Er is veel water gevallen

12 januari 

Sloten staan vol

Al sinds de feestdagen is het nat weer en ook de grote rivieren stegen: door neerslag en kwel is de bodem verzadigd. Alle regen die nu valt, wordt door de bodem niet opgenomen maar komt snel in de sloot. In de afgelopen 48 uur viel in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Altena bijna 50mm regen. Dat is veel in korte tijd. In het oosten viel iets minder regen.

Sloten staan erg vol water. In het stedelijk gebied van de Drechtsteden is wateroverlast mogelijk. Ook kunnen riooloverstorten zorgen voor stankoverlast.

Gemalen draaien volop

Al onze gemalen draaien volop om water af te voeren naar de grote rivieren. In Hardinxveld-Giessendam staan nu extra pompen om knelpunten te ontlasten. Op ons verzoek sluit de provincie Zuid-Holland donderdag de Arkelse Dam tussen Linge en Merwedekanaal: de Linge stijgt en zo ontlasten we het kanaal. Het duurt even voordat het water in de sloot merkbaar zakt. We verwachten dat er vrijdag minder regen bij valt en dat peilen zullen zakken. Zaterdag wordt opnieuw een natte dag.

Veelgestelde vragen 13 januari

Hoe komt het dat het water zo hoog staat?

Het heeft al veel geregend. Ook stijgt de rivier. Door de regen en de waterstand van de rivier (kwel) is de bodem verzadigd. De bodem kan geen water meer opnemen. Alle regen die nu valt, komt dus snel in de sloot. In het westen van ons gebied (Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Altena) viel de afgelopen dagen ruim 50mm regen. Dat is veel. In dit deel van ons gebied zijn de sloten snel vol. In het oosten viel iets minder regen en kunnen sloten meer water aan. 

Wat kan er gebeuren?

Sloten staan erg vol water. Het is mogelijk dat er wateroverlast ontstaat. De kans op wateroverlast is het grootst in stedelijk gebied in de Alblasserwaard en langs de Linge. Rioolgemalen kunnen al het water niet meer verwerken. Dit betekent dat er rioolwater door overstorten in de sloot terecht komt. Dit kan stankoverlast geven. Het rioolwater dat in de sloot terecht komt, is heel erg verdund door al het regenwater. Ook kan het zijn dat het toilet slechter doortrekt. 

Wat doet het waterschap?

  • Al onze gemalen draaien maximaal om het water af te voeren naar de grote rivieren.
  • In verschillende gebieden staan pompen, zie de kaart op onze live blog voor de actuele informatie.
  • Donderdag sloot de Arkelse Dam tussen de Linge en het Merwedekanaal. Zo stijgt het waterpeil van het kanaal minder. En verminderen we de overlast in dat gebied. De Linge stijgt hierdoor. 
  • De sluisdeuren van de Gorinchemse Kanaalsluis zijn een stukje gesloten. Zo doseren we de afvoer naar het Merwedekanaal en bufferen we water op de Linge. Dit betekent dat de uiterwaarden van de Linge zullen overstromen. We raden eigenaren en gebruikers aan om daar rekening mee te houden.
  • Water uit de Boven-Linge komt nu niet meer in de Beneden-Linge, maar wordt in het Amsterdam-Rijnkanaal gepompt. Daarmee wordt de Beneden-Linge ontzien.
  • Scheepvaart is gestremd tussen Gorinchem en Geldermalsen en op het Merwedekanaal beperkt.
  • De inmaalpomp van gemaal De Neust is omgedraaid. Deze pompt nu water uit het gebied.

Hoe lang gaat dit duren?

Onze pompen draaien volop. Maar het duurt even voordat te zien is dat het water in de sloot zakt. Vrijdag valt er minder regen en zakt het waterpeil een beetje. Zaterdag valt er weer veel regen. 

Moeten woonboot eigenaren op de Linge en Merwedekanaal leidingen en kabels afkoppelen?

Het is goed om rekening te houden met een peilstijging op de Linge: in Geldermalsen tot maximaal 2,30m +NAP en in Leerdam tot maximaal 1,80m +NAP.