Over enkele jaren wordt er een nieuw boezemkanaal aangelegd tussen de Giessen en de Beneden-Merwede. De boezem gaat onder de A15 door. Hiervoor wordt een verdiept kunstwerk gebouwd van 70 bij 20 meter. Ter voorbereiding op de aanleg van het kunstwerk wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de kwaliteit en de opbouw van de bodem. Op de A15 ten oosten van Hardinxveld-Giessendam worden daarom diverse sonderingen en boringen uitgevoerd. Tegelijkertijd worden landmeetkundige werkzaamheden uitgevoerd en wordt het asfalt onderzocht.

De onderzoeken vinden sinds 20 februari plaats in de avond en nacht en duren enkele dagen. In beide richtingen worden afwisselend werkzaamheden uitgevoerd. Het waterschap werkt voor het onderzoek samen met ingenieursbureaus RPS, Inpijn-Blokpoel, en met Rijkswaterstaat.

Gebiedsprogramma A5H

Een nieuw boezemkanaal is nodig als toevoer voor het toekomstige boezemgemaal nabij de Beneden-Merwede in Hardinxveld. Het nieuwe boezemgemaal en -kanaal zijn een van de maatregelen uit het Gebiedsprogramma A5H van Waterschap Rivierenland. Het programma zorgt voor slimme combinaties tussen watersysteem- en waterveiligheidsmaatregelen om een robuuste en klimaatbestendige inrichting van het gebied te creëren. Voor meer informatie: wsrl.nl/a5h