Ten behoeve van het dijkversterkingsproject Kinderdijk-Schoonhovenseveer (KIS) heeft Waterschap Rivierenland destijds diverse woningen langs de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland en Streefkerk moeten aankopen. Dit was nodig om de dijk op de desbetreffende locaties te kunnen verbreden en/of op te hogen. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de dijk voltooid en kunnen er op een aantal locaties weer nieuwe woningen worden gebouwd. Het waterschap verkoopt deze kavels via een plaatselijke makelaar, te weten: Veldhoen & Romeijn Makelaardij aan de Haven 25 in Alblasserdam. Bij interesse in één van deze kavels kan men contact opnemen met makelaar Wouter Romeijn: telefoonnummer 078-6912266, https://www.veldhoenromeijn.nl/