In de Giessen bij Hardinxveld-Giessendam komen we regelmatig het plantje cabomba (waterwaaier) tegen. Cabomba is een ‘invasieve exoot’. Het plantje groeit en verspreidt zich snel. En is moeilijk te bestrijden. Daarnaast kunnen andere plantensoorten door het plantje niet goed bloeien. Hierdoor groeien sloten snel dicht en gaat de kwaliteit van het water achteruit. Dat willen we natuurlijk niet. In het voorjaar en de zomer gaan we daarom in de rivier aan de slag om deze exoot zo goed mogelijk tegen te gaan.

We plaatsen 26 mei een tijdelijke vuilvanger in de Giessen
Die vangt de losgekomen cabomba op. De vuilvanger ligt in de Giessen vlakbij Binnendams 44 in Hardinxveld-Giessendam. We plaatsen de vuilvanger nu al. Het vaarseizoen is namelijk begonnen. Door het varen kan de cabomba loskomen van de bodem van de rivier en de haven. Het plantje willen we opvangen om verspreiding over de rivier te voorkomen.

foto van de vuilvanger vlakbij de Korne: u-vormige constructie in het water die de plant moet opvangen, de stroming zorgt dat het plantje in de 'U-vorm' terecht komt

Dit betekent dat boten op deze plek elkaar moeilijk kunnen passeren
En meestal om de beurt langs de vuilvanger moeten varen. Dit staat ook met borden aangegeven.

de Giessen met bebording, stroomrichting (van links naar rechts) en de locatie van de vuilvanger

Het verwijderen van de cabomba in de Giessen gaat in de zomermaanden van start
De beste tijd om cabomba weg te halen is de zomer. Een bedrijf dat veel kennis heeft over het verwijderen van cabomba gaat dan aan de slag met drie boten. Het werk duurt ongeveer drie weken.

Gooi cabomba niet in de sloot
Cabomba is een plantje dat je vaak in een vissenkom tegenkomt. Soms kieperen mensen de inhoud van het aquarium om in de sloot. Hierdoor komt de cabomba in het water.

Heb je zelf een steiger of vlonder?
En zie je dat daar cabomba aan groeit. Probeer dit zo goed mogelijk weg te halen.

Foto cabomba: cabomba-green-cabomba-cabomba-caroliniana-steven-nichols-flickr-5995760105-cc-by-nc-2.0.jpg