Calamiteiten zijn niet uit te sluiten. Er bestaat bijvoorbeeld altijd een kleine kans dat de dijken in extreme situaties de hoeveelheid rivierwater niet aankunnen. Of dat er bij een verkeersongeluk gevaarlijke stoffen in het water terechtkomen. Wanneer calamiteiten plaatsvinden, speelt het waterschap een belangrijke rol in de calamiteitenbestrijding.