Waterschap Rivierenland, politie, gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden en Motorrijdersactiegroep MAG slaan de handen ineen om overlast op de dijken aan te pakken. "Het motorseizoen begint en de dijken vormen een prachtige route. We roepen op het veilig en plezierig te houden op onze dijkwegen voor weggebruikers en bewoners”, zegt heemraad Goos den Hartog.
 

Samen genieten op de dijk

Het recreatieseizoen is weer gestart. Onze dijken zijn geliefde routes voor motorrijders, wandelaars, wielrenners en andere recreanten. Het kan daarom heel druk zijn op de dijk, vooral bij mooi weer.
We vinden het belangrijk dat iedereen kan genieten op de dijk en dat omwonenden geen overlast ervaren. In de eerste week van april zijn daarom borden geplaatst langs de dijken met de oproep om met gepast geluid, gepaste snelheid en niet in groepen over de dijk te rijden. Zeker vroeg in het seizoen is het voor veel motorrijders nog wennen aan de drukte en snelheid. Rijden met gepaste snelheid op de smalle, kronkelige dijken met woningen dicht op de rijbaan maakt het veiliger voor jezelf en anderen.
Wethouder Johan Quik van gemeente Molenlanden: “De dijken in en rond Molenlanden zijn geliefd bij recreanten; en terecht! Maar zeker bij mooi weer kan de drukte voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen. Door duidelijke bebording op de dijk en een bijbehorende campagne roepen we op om rekening met elkaar te houden. Ik hoop dat het hierdoor een prettig, maar ook een veilig seizoen wordt voor zowel bewoners als weggebruikers.”

De motorrijder kan het niet alleen

Bij overlast op de dijk denken veel mensen aan motoren. Het probleem is echter breder dan dat. Overlast ontstaat ook door te hard rijden van automobilisten, door grote groepen wielrenners en door andere weggebruikers die onvoldoende rekening houden met elkaar en omwonenden. “Wij willen dat iedereen veilig kan genieten van de dijken/wegen in onze gemeente. Overlast door hardrijden en lawaai past daar niet bij. Houd rekening met elkaar op de dijk en pas uw snelheid en geluid aan!”, aldus wethouder Joop van Montfoort van gemeente Vijfheerenlanden.

Handhaving door politie

De boodschap wordt niet alleen verspreid via borden en nieuwsberichten. In de komende weken zal de politie extra aanwezig zijn om weggebruikers op de dijken te attenderen op hun rijgedrag en de impact ervan.

Maak een Punt van Nul

Waterschap Rivierenland en gemeente Molenlanden werken in de regio Alblasserwaard aan een verkeersveilige regio. Met de aanpak ‘Maak een Punt van Nul’ van Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland wil de regio zich hard maken voor nul verkeersslachtoffers.