In de vergadering van 17 september 2019 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.