Om efficiënter en duurzamer afvalwater te zuiveren gaat het waterschap centraliseren door een aantal kleinere rioolwaterzuiveringen (rwzi's) rondom Tiel af te bouwen. Het betreft de rwzi's in Eck en Wiel, Lienden, Zetten en Valburg. Deze rwzi's gaan we op termijn sluiten. Als gevolg hiervan moet het afvalwater vanuit die regio's afgevoerd worden naar de rwzi's in Tiel en Dodewaard. Om dit extra afvalwater te kunnen verwerken worden deze rwzi's uitgebreid. Tevens zijn er aanpassingen nodig aan rioolgemalen en moeten er nieuwe persleidingen worden aangelegd om het afvalwater naar de juiste plaats te kunnen verpompen. De uitvoering van dit grootschalige project zal een aantal jaren in beslag nemen.

In het voorjaar van 2019 is de nieuwe slibvergistingsinstallatie op de rwzi Tiel in gebruik genomen. Inmiddels is er gestart met de voorbereidingen voor de uitbreiding van de rwzi Dodewaard en de aanleg van de transportstelsels en de gemalen. De aannemers zijn aan het ontwerpen en naar verwachting worden eind 2019 de eerste werkzaamheden buiten zichtbaar. Het gehele project zal medio 2021 worden afgerond.

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten over dit project? Onze contactpersonen staan u graag te woord.