Om afvalwater efficiënter en duurzamer te zuiveren gaat het waterschap het zuiveringsproces centraliseren. Dit doen we door een aantal kleinere rioolwaterzuiveringen (rwzi's) rondom Tiel af te bouwen. De rwzi's in Eck en Wiel, Lienden, Zetten en Valburg gaan we op termijn sluiten. Het afvalwater vanuit die regio’s wordt dan afgevoerd naar de rwzi's in Tiel en Dodewaard. Om dit extra afvalwater te kunnen verwerken worden deze rwzi's uitgebreid. Ook zijn er aanpassingen nodig aan rioolgemalen of bouwen we nieuwe gemalen. Daarnaast moeten er nieuwe persleidingen worden aangelegd om het afvalwater naar de juiste plaats te kunnen verpompen. De uitvoering van dit grootschalige project zal een aantal jaren in beslag nemen. 

In het voorjaar van 2019 is de nieuwe slibvergistingsinstallatie op de rwzi Tiel in gebruik genomen. Inmiddels zijn we gestart met de uitvoering van de uitbreiding rwzi Dodewaard en de aanleg van de transportstelsels en de gemalen. Het gehele project zal medio 2021 worden afgerond.

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten over dit project? Onze contactpersonen staan u graag te woord.

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief over de projecten Centralisatie Noord.