Om afvalwater efficiënter en duurzamer te zuiveren gaat het waterschap het zuiveringsproces centraliseren. Dit doen we door een aantal kleinere rioolwaterzuiveringen (rwzi's) rondom Tiel af te bouwen. De rwzi's in Eck en Wiel, Lienden, Zetten en Valburg gaan we op termijn sluiten. Het afvalwater vanuit die regio’s wordt dan afgevoerd naar de rwzi's in Tiel en Dodewaard. Om dit extra afvalwater te kunnen verwerken worden deze rwzi's uitgebreid. Ook zijn er aanpassingen nodig aan rioolgemalen of bouwen we nieuwe gemalen. Daarnaast moeten er nieuwe persleidingen worden aangelegd om het afvalwater naar de juiste plaats te kunnen verpompen. De uitvoering van dit grootschalige project zal een aantal jaren in beslag nemen.