Privacystatement Waterschap Rivierenland

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze site en andere online middelen. Persoonlijke informatie behandelen wij vertrouwelijk. Je krijgt altijd inzage in jouw gegevens als je daarom vraagt. En als jij wilt, verwijderen wij deze gegevens. Hieronder leggen wij uit welke gegevens wij van jou online krijgen. En hoe we daarmee omgaan:

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Cookies

Om de site beter te maken, gaan we na hoe bezoekers hem gebruiken. Bijvoorbeeld welke pagina’s worden bezocht. Of welke woorden men typt in de zoekmachine. Om dit te kunnen bekijken, gebruiken we software. Deze software plaatst cookies op jouw computer als je onze site bezoekt.

De leverancier van deze softwarey slaat geen IP-nummers op van de bezoekers van onze website. Informatie over bezoek mag de leverancier niet delen met andere digitale diensten.

Wil je geen cookies ontvangen van onze site? Zet in de instellingen van je browser het accepteren van cookies uit. Onze website werkt dan net zo goed.

E-mail

Als je ons een e-mail stuurt, moeten we deze in bepaalde gevallen bewaren. Bijvoorbeeld als een e-mail hoort bij een zaak waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt. In alle andere gevallen worden persoonsgegevens verwijderd na afhandeling. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn.

Persoonsgegevens worden niet opgeslagen in ons contentmanagementsysteem (het systeem waarmee we inhoud op de website beheren). Onze leverancier voor e-formulieren verwerkt persoonsgegevens conform bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Nieuwsbrieven

Wij sturen je geen digitale nieuwsbrieven als je er niet om hebt gevraagd. Ben je wel van mening dat je ongevraagd een digitale nieuwsbrief hebt gekregen? Laat het ons weten. Al onze nieuwsbrieven hebben de mogelijkheid om je direct af te melden.

Sociale media

Wij gaan na wat er over ons wordt gezegd op sociale media (Twitter, Facebook, fora, nieuwssites, enzovoorts). Hierdoor weten we beter wat burgers en bedrijven van ons willen. En kunnen we beter vragen beantwoorden. Met de leverancier van ons sociale media monitoringssysteem hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Vacatures

Solliciteer je op een vacature? Dan vragen wij je om enkele persoonsgegevens. Die hebben we nodig om jouw sollicitatie in behandeling te nemen. Lees onze privacyverklaring voor sollicitanten.

Vergunningen en meldingen

Vraag je een vergunning aan of doe je een melding n het kader van werkzaamheden bij watergangen, waterkeringen en wegen in het beheer van het waterschap? Dan hebben we enkele persoonsgegevens van je nodig, zie privacyverklaring meldingen en vergunningaanvragen.

Klachten

Heb je een klacht over het verwerken van je persoonsgegevens? Wij stellen het op prijs als je dan contact met ons opneemt. Zo leren wij van eventuele fouten.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via privacy@wsrl.nl of via Postbus 599, 4000 AN TIEL.

Het staat je uiteraard vrij om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.