Blauwalg, botulisme en dode vissen

In periodes met hoge temperaturen neemt de kans op blauwalg, botulisme in sloten, stadsgrachten en andere oppervlaktewateren toe. Door blauwalg botulisme, droogte of hevige buien kan vissterfte optreden.
Blauwalg

Meldingen

Indien aan de orde, vindt u op deze plaats de actuele meldingen van blauwalg en botulisme. Let op: deze meldingen betreffen geen zwemwater. Voor actuele meldingen/waarschuwingen in zwemwateren kijk op http://www.zwemwater.nl

Meldingen blauwalg

  • Arnhem, natuurgebied Meinerswijk (augustus 2017)
  • Nijmegen, ter hoogte van Rhapsodystraat / Albanystraat (augustus 2017)
  • Wijchen, Wijchensmeer, wijk Grippen/Blauwe Hof (juli 2017)
  • Woudrichem, grachten (juli 2017)
  • Weurt, Grindgat (juli 2017)
  • Dreumel, buitendijks ter hoogte van Waaldijk 37 (juni 2017)
  • Nijmegen, ter hoogte van Winkelsteegseweg (juni 2017)
  • Huissen, waterpartij in omgeving Koningsboulevard (juni 2017)

Meldingen botulisme

  • Hornaar, ter hoogte van Oudendijk nummer 6 (augustus 2017)
  • Nijmegen, plas het Anker en De Ontmoeting (juni 2017)

Wat is blauwalg?

Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen produceert die bij inname schadelijk kunnen zijn. De blauwalg lijkt op een olieachtige laag die op het water ligt. Blauwalg kan ontstaan in een periode met hoge temperaturen.

Wat doet het waterschap tegen blauwalg?

Op plekken waar blauwalg is geconstateerd, probeert het waterschap met extra watertoevoer de waterkwaliteit te verbeteren. Waar mogelijk wordt het besmette water afgescheiden van andere wateren. De verwachting is dat de blauwalg verdwijnt, zodra het minder warm wordt.

Blauwalg 2

Wat moet ik doen als ik blauwalg zie?

Heeft u vermoeden van blauwalg, dan kunt u dat 24 uur per dag melden bij het waterschap via telefoonnummer 0344 - 64 9090. Ook voor meldingen van dode vissen en eenden kunnen inwoners van het rivierengebied 24 uur per dag terecht bij het waterschap, via telefoonnummer 0344-64 9090.

Wat is botulisme?

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging en wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie wordt actief in ondiepe wateren waarin de temperatuur boven de 20° Celsius uitkomt. De bacterie produceert dan een zenuwgif dat verlammend werkt op spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens een bron van besmetting en moeten snel worden opgeruimd.

Wat doet het waterschap tegen botulisme?

Waterschap Rivierenland zorgt ervoor dat de kadavers van dieren worden opgeruimd. Verder zijn er geen maatregelen die het waterschap tegen botulisme kan ondernemen. De bacterie verdwijnt vanzelf als het minder warm wordt.

Wat kunt u doen?

Het waterschap raadt mensen af om dode dieren zelf op te ruimen. Voor meldingen van dode vissen en eenden kunnen inwoners van het rivierengebied 24 uur per dag terecht bij het waterschap, via telefoonnummer 0344-64 9090.

Het waterschap adviseert daarnaast om honden niet op plaatsen te laten zwemmen waar botulisme is vastgesteld. Ook het vissen wordt afgeraden. De gemeente is verantwoordelijk voor het plaatsen van waarschuwingsborden.

Vissterfte

Bij voortdurende droogte staat er vanwege verdamping en daling van de grondwaterstand minder water in plassen in uiterwaarden of in wielen. Vissen zullen dan aan de oppervlakte gaan zwemmen. Het oppervlaktewater warmt eerder op en het zuurstofgehalte daalt in het water. Hierdoor kunnen vissen naar lucht gaan happen of stikken. Ziet u dode vissen of heeft u het idee dat vissen stikken in plassen in uiterwaarden en/ of wielen? Neem dan contact op met het waterschap. Wij kunnen Waterkwaliteit en/ of zuurstofgehalte meten in de betreffende plas.

Vissterfte kan ook optreden na een plotselinge hevige regenbui waarbij riolen het water even niet meer aankunnen. Dan kan er rioolwater in het oppervlaktewater terecht komen waardoor vissen sterven.

Ook botulisme en blauwalg kunnen vissterfte veroorzaken.

Ziet u bij u in de buurt dode vissen?

Ruim ze niet zelf op en vermijd contact. Meldingen kunt u 24 uur per dag doorgeven aan het waterschap via telefoonnummer 0344 - 64 90 90. Waterkwaliteit en zuurstofgehalte worden dan gemeten in het betreffende water en er wordt, indien nodig, actie ondernomen.

Controle Waterkwaliteit

De provincies houden toezicht op zwemplassen en geven een overzicht van officieel aangezwezen plekken waar u kunt zwemmen. Waterschap Rivierenland bemonstert en analyseert de wateren. De provincies toetsen of de waterkwaliteit voldoende is. Wanneer er iets met een zwemplaats aan de hand is, maakt de provincie dit ter plaatse bekend door middel van borden. Het gebied van Waterschap Rivierenland bevindt zich in 4 provincies: Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht.

Waar kunt u veilig zwemmen?

Wilt u meer weten over het zwemmen in natuurlijk of open water? Kijk dan op onze pagina over zwemwater. U vindt daar ook nuttige links voor informatie over de actuele conditie van officiële zwemwaterlocaties.