Verwerking van afvalwater door IBA’s

Individuele Behandeling Afvalwater systemen, afgekort IBA's genoemd, zorgen voor de verwerking van het afvalwater bij woningen die niet direct op het gemeentelijke riool zijn aangesloten. Dit komt vooral voor bij agrarische bedrijven en woningen in buitengebieden. Een IBA is een minizuivering die met behulp van micro-organismen water zuivert. Vroeger werd, al dan niet via een septic tank, op het oppervlaktewater geloosd. Dit had ernstige gevolgen voor de waterkwaliteit. Met de komst van nieuwe wetgeving is vastgelegd dat afvalwater niet ongezuiverd geloosd mag worden op het oppervlaktewater.

Beheer en onderhoud

Sinds 2011 heeft Waterschap Rivierenland het beheer en onderhoud van IBA’s overgenomen van diverse gemeenten. Een logische keuze, aangezien het waterschap verantwoordelijk is voor het zuiveren van afvalwater. Het zuiveren van afvalwater van woningen die niet direct zijn aangesloten op het gemeentelijk riool hoort daar dus ook bij. Momenteel zijn er zo’n 1.000 huishoudens in het rivierengebied die gebruik maken van een IBA. Het waterschap zorgt bij een groot deel voor het jaarlijks onderhoud en is tevens beschikbaar in geval van storingen aan de installatie.

De werking van een IBA

Een IBA maakt gebruik van bacteriën om het afvalwater schoon te maken. Beluchting en bezinking zijn twee cruciale processen. Beluchting bevordert de aanmaak van nieuwe bacteriën en bezinking zorgt voor de opvang van bacteriën zodat deze in het zuiveringsproces hergebruikt kunnen worden. Net zoals bij een grote rioolwaterzuivering is deze minizuivering alleen geschikt voor het verwerken van normale afvalstoffen zoals ontlasting, wc-papier en het gebruikelijke afvalwater van douche of afwas. Een IBA is echter gevoeliger voor stoffen waaraan niet zo gauw gedacht wordt, zoals melk(producten). Om melk af te kunnen breken is veel zuurstof (lucht) nodig. De IBA is niet ontworpen om die hoeveelheid, die nodig is om melk af te kunnen breken, te leveren. Raadpleeg de lijst van stoffen in de gebruikershandleiding die niet in een IBA terecht mogen komen. Tevens kan bepaald medicijngebruik de werking van een IBA verstoren maar ook verandering van gezinssamenstelling kan een reden zijn om een IBA anders in te regelen. Als IBA-gebruiker kunt u dit altijd aan ons melden. Zonodig komen wij langs voor tussentijds onderhoud zodat klachten voorkomen kunnen worden. Bekijk de lijst van stoffen die niet in een IBA terecht mogen komen.

Voor een goede werking van een IBA is het belangrijk dat deze schoon is én dat er aandacht is voor het gebruik. Een IBA dient goed te functioneren zodat alleen gezuiverd water terecht komt in het oppervlaktewater. Bijkomstig voordeel is uiteraard dat u bij goed gebruik geen kans heeft op storingen en klachten zoals stank en verstopping. Lees hier de gebruikershandleiding

Vragen, opmerkingen, storing?

Op de besturingskast zit een rode en witte lamp. De witte lamp geeft aan dat de IBA in werking is. De rode lamp gaat branden wanneer er een storing is. Het is belangrijk dat u contact met ons opneemt wanneer de witte lamp niet meer brandt of de rode lamp brandt of knippert. U kunt ons bereiken via 0344-649090. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen voor andere vragen of opmerkingen.