Onderhoud IBA

ndividuele Behandeling Afvalwater systemen, afgekort IBA's genoemd, zorgen voor de verwerking van het afvalwater bij woningen die niet direct op het gemeentelijke riool zijn aangesloten. Dit komt vooral voor bij agrarische bedrijven en woningen in buitengebieden van een gemeente. Voor de komst van deze minizuiveringen werd het afvalwater al dan niet via een septictank op het oppervlaktewater geloosd. Met alle gevolgen voor de waterkwaliteit van dien. Daarom werd met de komst van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewater (inmiddels opgegeaan in de Waterwet) een lozingsbesluit genomen waarin werd vastgelegd dat dit in 2005 veranderd moest zijn. Een IBA is een kleine minizuivering die met behulp van micro-organismen water zuivert, zodat het op het oppervlaktewater kan worden geloosd.

Eerste overname door Waterschap Rivierenland per 2011

De overname van de IBA's in de eerste gemeente in ons werkgebied vond plaats op 1 januari 2011. Dit was de gemeente Lingewaal. Hennie Roorda, bestuurder van Waterschap Rivierenland hierover: "Waterschap Rivierenland neemt graag het beheer en onderhoud van de IBA's over van gemeentes.  Het onderschrijft de goede samenwerking die wij hebben met een gemeente en het verwerken van het afvalwater van woningen in het gebied past goed bij onze dienstverlening. Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het zuiveren van rioolwater in Rivierenland, het zuiveren van afvalwater van woningen die niet direct zijn aangesloten op het gemeentelijke riool hoort daar ook bij."

Wat houdt beheer en onderhoud in?

Waterschap Rivierenland is in de gemeentes Lingewaal en Geldermalsen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de IBA's. Momenteel gaat het om zo'n 500 huishoudens met een IBA. Voor het onderhoud van de IBA's heeft Waterschap Rivierenland Copieradvies ingehuurd. Zij maken de IBA's één maal per jaar goed schoon. Zonodig wordt de IBA zelfs geruimd en opnieuw afgesteld. Daarnaast controleren ze de IBA's nog een keer per jaar. Huishoudens die een IBA hebben, zijn van deze procedure op de hoogte en zijn in het bezit van een uitgebreide IBA gebruiksaanwijzing. Ook ontvangen zij van het Waterschap een (schriftelijke) terugkoppeling van de staat waarin hun IBA bij het onderhoud verkeerde.

Biologische werking

Voor een goede werking van een IBA is het belangrijk dat de IBA goed schoon is en er volgens bepaalde regels gebruikt van wordt gemaakt. Alleen dan kan storing en overlast worden voorkomen. Om klachten te voorkomen adviseren wij gebruikers om de IBA-gebruiksaanwijzing regelmatig door te lezen. Het is nu eenmaal zo dat de biologische werking van een IBA gevoelig is voor stoffen en materialen die er niet in thuis horen. Soms is dat niet te voorkomen. Mogelijk zijn er stoffen bij waaraan zo gauw niet gedacht wordt. Zo kan bepaald medicijngebruik helaas de werking van een IBA verstoren (bijvoorbeeld tijdens het ondergaan van chemokuren). Maar ook verandering van gezinssamenstelling kan een reden zijn om een IBA anders in te regelen. IBA-gebruikers kunnen dit altijd bij ons melden. Dan komen wij zonodig extra langs om de IBA tussentijds te onderhouden, waardoor klachten voorkomen kunnen worden.

Vragen

Heeft u vragen over uw IBA, belt u dan gerust op telefoonnummer (0344) 649090, of per mail via info@wsrl.nl. De IBA gebruikershandleiding kunt u hierbij downloaden.