Aanbestedingsbeleid

Inkoopvoorwaarden

 Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 juli 2018.

Beleid

Gedragscode Waterschappen voor professioneel opdrachtgeverschap

Waterschap Rivierenland besteedt diverse werkzaamheden uit aan derden. Als publiek opdrachtgever hechten we veel waarde een goede en professionele verhouding tussen onze opdrachtnemers en ons.

De gedragscode 'De waterschappen als publieke opdrachtgever' is door de gezamenlijke waterschappen opgesteld. Waterschap Rivierenland onderschrijft deze code. Het document is bedoeld voor iedereen die met waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps-)werken. We willen als waterschappen met dit document duidelijk maken hoe wij streven naar professioneel opdrachtgeverschap en dat wij hetzelfde van onze contractpartners verwachten.