Meten aan overstorten

Gemeenten moeten op grond van de WVO-vergunning meetgegevens bij randvoorzieningen aanleveren bij het waterschap. Het gaat hier om de hoogte van het water in de randvoorziening en het aantal overstortingen naar het oppervlaktewater. Waterschap Rivierenland biedt gemeenten een systeem waarmee deze gegevens automatisch worden aangeleverd: H2gO. Hierdoor wordt op eenvoudige wijze voldaan aan de voorwaarden in WVO-vergunningen.

De aangeleverde gegevens zijn online in te zien. Ook gegevens van ‘gewone’ overstorten en rioolgemalen kunnen via H2gO worden ontsloten.

Kosten

Een gemeente betaalt geen gebruikerskosten voor standaardinformatie. Additionele informatie wordt wel berekend. Eventueel aanpassen van een hoofdpost komt voor rekening van de gemeente zelf.

Voorwaarden

Gemeenten moeten op grond van de WVO-vergunning meetgegevens bij randvoorzieningen aanleveren bij het waterschap. Het gaat hier om de hoogte van het water in de randvoorziening en het aantal overstortingen naar het oppervlaktewater.

Bijzonderheden

Hoe werkt het?

Gemeenten verzamelen de meetgegevens van overstorten, neerslagmeters en gemalen met hun eigen hoofdpost (centrale computer). Vanuit deze databases worden de gegevens geëxporteerd naar een centrale server bij Waterschap Rivierenland. Daarin worden ze vertaald en opgeslagen in een uitgebreide database. De gemeenten en het waterschap kunnen de gegevens via internet bekijken en analyseren, door middel van grafieken en rapporten. Voor de koppeling van de databases is een exporttool nodig; het type is afhankelijk van de leverancier van de hoofdpost

Aanpak

Gemeenten kunnen contact opnemen met Martine Beld-Johannes. Telefoon: 0334-649234. E-mail: m.beld@wsrl.nl.