Richtlijn Flora en Faunawet

De richtlijn implementatie flora en faunawet is een uitwerking van de gedragscode flora en faunawet van de Unie van Waterschappen. De richtlijn heeft als doel het in stand gehouden van beschermde soorten.

De richtlijn beschrijft de stappen bij de uitvoering van werkzaamheden van of in opdracht van het waterschap. Ook beschrijft het op welke wijze invulling gegeven wordt aan de zorgplicht. Indien de richtlijn wordt gevolgd, vervalt in veel gevallen de verplichte ontheffingsaanvraag.

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bedoeld voor ieder te maken heeft met de uitvoering van werkzaamheden: van opdrachtverlening tot uitvoering. In de opdracht staat vermeld of je gebruik kunt maken van de richtlijn. Het is niet verplicht om deze richtlijn te gebruiken. Wel dient ieder zich ten allen tijden te houden aan de Flora en faunawet.