Saneren waterbodem Hoge Boezem Nederwaard

30 januari 2015 In een deel van de Hoge Boezem van de Nederwaard is de (water) bodem verontreinigd. Deze verontreiniging heeft een negatieve invloed op de dieren die in en bij de waterbodem leven. Het gebied maakt deel uit van het Natura 2000 gebied Boezems Kinderdijk. Daarom is besloten om de verontreinigde bagger te verwijderen. Gedeputeerde Staten en het bestuur van het waterschap hebben hier afgelopen maand mee ingestemd. Dus de voorbereiding kan beginnen.

Provincie Zuid-Holland heeft vanuit het Bodemconvenant geld beschikbaar gesteld om de bagger deze locatie te verwijderen. Waterschap Rivierenland zal de sanering voorbereiden en de uitvoering begeleiden. De werkzaamheden zullen omstreeks september 2015 van start gaan. Het gebied dat gebaggerd zal worden ligt in het zuid-westelijke deel van de Hoge Boezem.

 De verontreiniging bestaat vooral uit zink en is ontstaan door oude industriële activiteiten. De veroorzaker is echter juridisch niet te achterhalen. Het verwijderen van de bagger is behoorlijk kostbaar, daardoor is de bagger vele jaren blijven liggen. Na het baggerwerk zal er weer schoner water zijn waar planten en dieren kunnen leven die dit bijzondere gebied kenmerken.

Dit artikel verscheen in Waternieuws, de digitale nieuwsbrief van Waterschap Rivierenland speciaal voor ambtenaren en bestuurders van gemeenten. Geef u op voor het ontvangen van Waternieuws.