WaterschApp Rivierenland maakt het zichtbaar

Waterschap Rivierenland zorgt in het rivierengebied voor schoon water en veilige dijken. Inwoners van het rivierengebied merken daar in het dagelijkse leven meestal niets van. Maar op de achtergrond is het waterschap overal in het rivierengebied bezig. Elke dag weer. De app van Waterschap Rivierenland, de WaterschApp Rivierenland, maakt het bijzondere van dit vanzelfsprekende werk zichtbaar. De app is gratis verkrijgbaar via de App Store en Google Play onder de naam 'WaterschApp'.
Waterwonderenambassadeur Len Hazeleger laat de app zien aan Jeugdbestuurder Marieke Heinenberg in de film "Wat doet een waterschap: jeugdbestuurder zoekt het uit".

De WaterschApp Rivierenland is bedoeld voor alle inwoners van het rivierengebied die meer willen weten over hoe en waar het waterschap zorgt voor droge voeten en schoon water. Daarnaast biedt de app biedt ook specifieke informatie die interessant is voor bijvoorbeeld bouwbedrijven en aannemers. Zo maakt de app verschillende beschermingszones bij dijken en wateren/sloten zichtbaar. Ook voor vissers biedt de app meerwaarde: zo zijn de Kaderrichtlijn Water-eindoordelen omtrent viswater in te zien.Via de Waterschapp Rivierenland worden installaties en werkzaamheden van het waterschap zichtbaar.

Loading the player
Download bestanden