Dossier droogte

Op dit moment zitten we in een periode van hoge temperaturen en aanhoudende droogte. Waterschap Rivierenland neemt al een aantal maatregelen om droogteproblematiek te beperken. De verwachting is dat de droogte de komende weken nog zal aanhouden. Daarom zijn we extra alert.

(Donderdag 22 juni 2017)

Waterpeilen in sloten

Zo is op een aantal plekken het peil verhoogd om te voldoen aan de vraag. Hoewel de Rijn en Maas weinig water afvoeren, is het nog goed mogelijk om vanuit de rivier voldoende water in het systeem te krijgen.

Maaien

Op plaatsen waar veel begroeiing in de sloot is, begint de aanvoer van water moeilijker te worden. Het maaiseizoen is in volle gang, maar bij temperaturen van 30 graden en hoger maaien we niet. Zo voorkomen we dat maaisel in de watergang komt en daar ten koste gaat van de zuurstof voor vissen en andere fauna

Dijken

Het inspecteren van veenkades (met name in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) is nog niet aan de orde; dan moet het actuele neerslagtekort van ongeveer 140 millimeter verder toenemen tot zo’n 200 millimeter.

Blauwalg en botulisme

Hier en daar komt, met deze hoge temperaturen, blauwalg en botulisme voor in zwemwater.

Toekomst

Om nu en in de toekomst goed om te gaan met langere periodes van hitte en droogte is er echter meer nodig. Zowel in de stad als op het platteland zijn er maatregelen nodig om gezondheidsrisico’s en het risico op schade en overlast door hoge temperaturen en droogte tegen te gaan.

Dat is een grote uitdaging waaraan overheden, burgers en bedrijven samen kunnen werken.