Wijzigingen legger wateren 2018

Waterschap Rivierenland actualiseert jaarlijks de legger van de wateren. Op deze webpagina staat informatie over de wijzigingen van 2018.

De wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor inwoners van het rivierengebied en andere belanghebbenden. Vanwege deze gevolgen hebben de wijzigingen in een ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Op het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 2 oktober 2018 de legger ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. Een kaart met de wijzigingen van de legger vindt u hier.

De legger is een soort register waarin de onderhoudsplichten ten aanzien van waterstaatswerken (wateren, duikers, stuwen, bruggen enz.) zijn opgenomen die van belang zijn voor een goede doorstroming en berging van het oppervlaktewater.

gerenoveerde stuw 

Aanleiding wijzigen legger wateren

Aanleiding voor het waterschap om de leggers van de wateren te actualiseren zijn diverse wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur. Dit betreffen:

  • de aanpassingen aan het watersysteem als gevolg van de dijkversterking Hagestein - Opheusden
  • de realisatie nieuwe peilgebied Middelbroek- Ameide-Tienhoven, zuid;
  • de gerealiseerde werken die conform verleende watervergunningen of meldingen zijn uitgevoerd, waaronder de wijk De Rietlanden in Beuningen;
  • de gerealiseerde werken die in eigenbeheer zijn uitgevoerd, waaronder aangelegde natuurvriendelijke oevers;
  • correcties in de vastgestelde legger
  • de gehonoreerde verzoeken om de status van een water te wijzigen of om een beschermingszone aan te passen.

Publicatie van het besluit

Het besluit en de bijlagen zijn op 16 oktober 2018 in het Waterschapsblad op overheid.nl gepubliceerd en zijn daar digitaal in te zien.

Meer informatie

Met vragen over de legger wateren , kunt u terecht bij de heer Ton Sijnen, telefoon (0344) 64 92 41 of bij de heer Rogier Müller, telefoon (0344) 64 92 12.   Meer informatie over de legger wateren en de status van wateren staat op de webpagina Legger wateren