Waterplan Alblasserdam

10 september 2018

In 2006 is het waterplan Alblasserdam opgesteld door de gemeente en het waterschap. Het waterplan geeft inzicht in het functioneren van het watersysteem in Alblasserdam. Bovendien beschrijft het plan de gezamenlijke visie op water en het waterbeleid.

Wat hebben we gedaan?

Om de waterberging, de afvoer van water en de waterkwaliteit in Alblasserdam te verbeteren hebben we een maatregelenplan opgesteld. In Alblasserdam lag een flinke opgave om het waterpeil te kunnen beheersen.

  • In de Vinkenpolder hebben we de inlaat en de stuwen geautomatiseerd. Hierdoor kan de wateraanvoer en -afvoer beter worden geregeld. De stuw van peilgebied Vinkenpolder is in 2017 verbeterd. Het water kan hierdoor beter gedoseerd vanuit de kern naar het buitengebied wegstromen.

In Alblasserdam is de waterinlaat voor de Vinkenpolder geautomatiseerd

  • Samen met de gemeente hebben we in het peilgebied Vinkenpolder 3 hectare waterberging aangelegd. Dit is nodig om regenwater op te vangen bij hoosbuien, nu en in de toekomst.
  • In 2017 hebben we de waterberging langs de A15 en het bedrijventerrein Het Nieuwland gerealiseerd. De landschappelijke inrichting wordt in 2018 afgerond.

Alblasserdam, waterberging in plas op bedrijventerrein Het Nieuwland

Alblasserdam, waterberging langs de A15

  • In het parkgebied van de Groene Long hebben we een aantal verbindingen tussen sloten verbeterd. Hierdoor kan het water beter doorstromen. Dit is goed voor het afvoeren van regenwater en ook gunstig voor de waterkwaliteit.
  • In de zwemplas het Lammetjeswiel kan bij warm weer blauwalg voorkomen. Omdat blauwalg schadelijk kan zijn voor de gezondheid wordt zwemmen dan afgeraden. Om de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren hebben we in 2014 overhangende bomen weg gehaald, een natuurvriendelijke oever gegraven en is bagger langs de kant verwijderd. Om de groei van blauwalg tegen te gaan hebben we een pomp geplaatst die bij warm weer water ververst in het zwemgedeelte.

Meer informatie

Voor meer informatie over het waterplan kunt u contact opnemen met Elisabeth de Nooijer, e-mail e.de.nooijer@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 97 19.