Innovatief waterschap

Waterschap Rivierenland werkt aan sterke dijken en schoon water. Dat doen we zo slim, snel, goedkoop en duurzaam als mogelijk is. Nieuwe oplossingen en technieken zijn daarbij essentieel.
De kennis en ervaring van inwoners, bedrijven en organisaties over de omgeving is waardevol. Daarom vinden we het belangrijk om samen met hen vorm te geven aan waterprojecten. Hiervoor gebruiken we innovatieve samenwerkingsvormen en staan we open voor hun ideeën en suggesties.

Nieuws over innovaties