Van afvalwater naar Chanel no.5

Met Aquafarm zoeken we naar een nieuwe manier van afvalwater zuiveren. Met een geschakelde inzet van flora en fauna wordt het afvalwater zuiverder, willen we gifstoffen (zoals medicijnresten) verwijderen, én produceren we hoogwaardige stoffen
schets van de toekomstbeeld aquafarm

Zo werkt het

Aquafarm past principes uit de natuur toe om onder gecontroleerde en gestuurde omstandigheden producten te laten groeien, met als restproduct schoon water. Het grote verschil tussen Aquafarm en andere rioolwaterzuiveringssystemen is dat we met Aquafarm achtereengeschakeld in mono-culturen, zuiveren. Daarbij produceren we én proberen we alle stoffen eruit te halen, ook de giftige zoals medicijnresten.

Betrokken partijen

  • Launching customer: Waterschap Rivierenland en nog drie andere  waterschappen
  • Kennisinstituten: Alterra en Radboud Universiteit

Meer informatie

Aquafarm