De vuilwerende kanogoot

2 mei 2018 Waterschap Rivierenland heeft als eerste van alle waterschappen in Nederland een vuilwerende kanogoot in gebruik genomen. Met deze uitvinding kunnen kano’s en supboarden op een veilige manier obstakels zoals drijfbalken, drijflijnen en vuilbarrières passeren.

Hoe werkt het? 

Obstakels zoals drijfbalken, drijflijnen en vuilbarrières worden gebruikt om gebieden mee af te sluiten voor gemotoriseerde waterverkeer of als vuilvang voor bv. maaisel dat vrijkomt bij het maaien van waterbodems en oevers. Voor de kanovaarder en supboarder zijn deze obstakels hinderlijk waarbij men veelal genoodzaakt via het land te passeren.  Door toepassing van de vuilwerende kanogoot behoort dit tot de verleden tijd.

De vuilwerende kanogoot is zo ontworpen dat deze doormiddel van op maat gemaakte koppel en bevestigingsmiddelen op vrijwel elk type drijfbalk, drijflijn of vuilbarrière toepasbaar is. Indien de vuilwerende kanogoot wordt gekoppeld aan een type drijfbalk, drijflijn of vuilbarrière met weinig drijfvermogen, wordt deze voorzien van drijverelement(en).

Partner

V.W.K. Goten : www.kanogoten.nl